DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2004

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2004 · Den 28 juli genomfördes fusionen med Industriförvaltnings AB Kinnevik ("Kinnevik"). · Vigo Carlund har utnämnts till verkställande direktör och koncernchef i Invik & Co. AB. · Denna delårsrapport omfattar tre delar: Inviks verksamhet, Kinneviks verksamhet och en proformaredovisning för det sammanslagna bolaget. Invik · Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 896,6 (487,1) Mkr. · Resultat efter skatt uppgick till 145,8 (56,5) Mkr. · Resultat per aktie uppgick till 1,88 (0,73) kronor. · Modern Finance Groups resultat efter finansiella poster uppgick till 93,3 (50,0) Mkr. Kinnevik · Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 2.898 (2.926) Mkr. · Resultat efter skatt uppgick till 534 (318) Mkr. · Resultat per aktie uppgick till 8,48 (5,06) kronor. · Korsnäs Holdings rörelseresultat uppgick till 444 (479) Mkr. Det sammanslagna bolaget · Det sammanslagna bolagets nettoomsättning proforma uppgick för det första halvåret till 3.790 Mkr. · Underliggande rörelseresultat proforma uppgick till 499 Mkr. Rörelseresultat, inklusive resultat av företagsutveckling om 465 Mkr, uppgick till 964 Mkr. · Resultat efter skatt proforma uppgick till 598 Mkr. · Resultat per aktie proforma uppgick till 2,23 kronor. · Marknadsvärdet på det sammanslagna bolagets innehav av börsnoterade värdepapper uppgick per 30 juni 2004 till 23.622 Mkr. Den 4 augusti uppgick värdet till 20.292 Mkr, vilket innebär att marknadsvärdet var 4.538 Mkr högre än bokfört värde per samma datum. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, BESÖK WWW.KINNEVIK.SE, WWW.INVIK.SE ELLER KONTAKTA: Vigo Carlund, Verkställande Direktör tel +46 (0) 8 562 000 00 Henrik Persson, Investor Relations tel +46 (0) 8 562 000 87 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/05/20040805BIT20730/wkr0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar