FINANSKALENDER

Report this content

FINANSKALENDER Invik & Co. AB tillkännagav idag följande datum för delårsrapporter samt bolagsstämma under 2003: Kvartal 4 och helåret 2002 13 februari 2003 Kvartal 1, delårsrapport 25 april 2003 Bolagsstämma (Stockholm) 15 maj 2003 Kvartal 2, delårsrapport 7 augusti 2003 Kvartal 3, delårsrapport 23 oktober 2003 För ytterligare information, besök www.invikab.se, eller kontakta: Anders Fällman, VD tel +46 (0) 8 562 000 20 Investor & Press Relations tel +44 (0) 20 7321 5010 Invik & Co. AB är ett förvaltningsbolag. Koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB och ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget förvaltar en långsiktig värdepappersportfölj. Koncernens dotterbolag är främst verksamma inom områdena bank, försäkring, fondkommission och kapitalförvaltning. Invik & Co. AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40) under symbolerna INVKA och INVKB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/09/20040804BIT21020/wkr0001.pdf

Dokument & länkar