INVISIO får en första order från svenska Polisen värd 19 MSEK

Report this content

INVISIO har erhållit en första order på kommunikations- och hörselskydds­system från svenska Polisen. Ordervärdet för INVISIO uppgår till 19 miljoner SEK och leveranserna planeras ske innan årsskiftet.

De tidigare kommunicerade ramavtalen med svenska Polisen avseende kommunikations­utrustning med aktivt hörselskydd har genererat en första order om 19 MSEK. Leveransen är planerad att ske under 2019.

”Det här är en rejäl satsning för att stärka polisens möjligheter att kommunicera i bullriga miljöer samtidigt som det skyddar våra kollegors hörsel. Det är vår målsättning att göra den här lösningen tillgänglig för så många poliser som möjligt som riskerar att utsättas för kraftigt buller, säger Per Olov Olsson, Uppdragsledare vid svenska Polisen.

"Det är mycket glädjande att få vara en del av den största satsningen som gjorts för att trygga polisers hörsel och förbättra deras möjligheter att kommunicera i ljudmässigt utmanande situationer”, säger Lars Højgård Hansen, VD för INVISIO.

INVISIO bedömer att de ingångna ramavtalen omfattar tusentals poliser och att det potentiella värdet av ramavtalen uppgår till mellan 50-75 MSEK. Avtalen löper över två år med möjlighet för Polisen att förlänga med ytterligare två år. Ramavtalen innehåller inga garantier för volymer, utan avrop kommer att ske när behov uppstår.

Avtalen med svenska Polisen avser enheterna Polismyndigheten, Polisutbildningen (Polishögskolorna), Säkerhetspolisen och Ekobrottsmyndigheten.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil:
+ 45 5372 7722 | E-post: lhh@invisio.com

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication,
INVISIO Communications

Mobil: + 45 53 72 7733 | E-post: mpn@invisio.com


Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2019 kl. 08:30 CEST.

 

Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialist­kunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material­teknik och integration. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien och via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.