• news.cision.com/
  • INVISIO AB/
  • INVISIO förvärvar Racal Acoustics, en världs­ledande engelsk leverantör av system för kommunikation och hörselskydd

INVISIO förvärvar Racal Acoustics, en världs­ledande engelsk leverantör av system för kommunikation och hörselskydd

Report this content

INVISIO har idag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Racal Acoustics, en engelsk leverantör av kommunikations- och hörselskyddssystem för miljöer med en konstant hög ljudnivå. Bolagets årliga försäljning uppgår till cirka 130 MSEK.

Racal Acoustics Ltd, ett dotterbolag till TransDigm Group Inc. före INVISIOs förvärv, är ett världsledande varumärke med en hundraårig historia inom design, utveckling och tillverkning av system för kommunikation och hörselskydd, avsedda för användare inom försvar, räddningstjänst och flygsektorn. Den Londonbaserade verksamheten har 55 med­arbetare och en global närvaro.

Förvärvet ligger i linje med INVISIOs tillväxtstrategi och ambitionen att ytterligare stärka bolagets globala marknadsledande position inom system för kommunikation och hörselskydd.

Förvärvet innebär att INVISIO breddar erbjudandet med en ny, kompletterande, produkt­kategori bestående av avancerade och robusta hörselskydd och kommunikationsheadset för miljöer med konstant högt oljud. Denna typ av miljö finns bland annat i större militära fordon och runt flygplan.

Förvärvet ger också INVISIO tillgång till existerande och potentiella kunder vilka är relevanta för bolagets nya Intercom-system, som är framtaget för kommunikation i fordon, båtar och helikoptrar.

Köpeskillingen uppgår till cirka 170 MSEK och betalas med kontanta medel samt genom upptagande av lån. Racal Acoustics har nyligen genomfört en framgångsrik om­strukturering och förväntas under 2021 öka INVISIOs intäkter med mer än 130 MSEK samt ha en positiv resultatpåverkan. Inga materiella integrationskostnader förväntas.

Förvärvet inkluderar även Racal Acoustics Inc, ett amerikanskt bolag genom vilket Racal Acoustics marknadsför och säljer sina produkter på den amerikanska marknaden. Affären, som planeras avslutas under första kvartalet 2021, är föremål för myndig­hets­godkännande.

Vi är mycket glada över att kunna välkomna Racal Acoustics till INVISIO-familjen. Samgåendet är affärsmässigt rätt genom att båda parter är marknadsledande inom kompletterande områden. Racal Acoustics har under många år byggt en stark position inom kommunikation och hörselskydd för miljöer med konstant höga ljudnivåer som finns till exempel i militära fordon, medan INVISIO har byggt samma position för användare som rör sig på fältet. Genom att gå samman stärker vi vår ledande position inom kommunikations- och hörselskydd för användare inom försvar, räddningstjänst och flyg­sektorn, oavsett om denne är uppsutten i ett fordon eller rör sig ute på fältet”, säger Lars Højgård Hansen, VD för INVISIO.

”Att gå samman med INVISIO är ett optimalt nästa steg för att ta tillvara på potentialen i Racal Acoustics. Eftersom de två företagen till stor del delar samma affärs-DNA men riktar sig mot olika marknadssegment och försäljningskanaler, har vi goda förut­sätt­ningar för en stark tillväxt och framtid tillsammans, säger James Ewing, Managing Director på Racal Acoustics.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO AB
Mobil: + 45 5372 7722 | E-post:
lhh@invisio.com

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO AB
Mobil: +45 5372 7733 | E-post
: mpn@invisio.com

                                                                                                                                                  

Rådgivare till INVISIO är PwC, Cederquist, Orrick Herrington & Sutcliffe. Rådgivare till TransDigm är Reed Smith and Seabury Securities.

Denna information är sådan information som INVISIO AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 22 december, 2020, kl. 02:30.

Om INVISIO AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialis­t­kunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material­teknik och systemintegration. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien och via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). www.invisio.com.

Om Racal Acoustics Ltd.
Racal Acoustics erbjuder pålitliga och mångsidiga system för kommunikation och hörselskydd, med den högsta nivån av användarsäkerhet och komfort. Produkterna baseras på de senaste framstegen inom digital signalbehandling och akustisk design. Racal Acoustics-lösningar inkluderar headset och tillbehör för miljöer med konstant hög ljudnivå framtagna för militär, räddningstjänst och flygsektorn. Det Londonbaserade företaget var ett dotterbolag till TransDigm Group Inc. före INVISIOs förvärv. www.racalacoustics.com

Om TransDigm Group Inc.
TransDigm Group är genom sina helägda dotterbolag en ledande global designer, producent och leverantör av flygplanskomponenter för användning både på kommersiella och militära flygplan. De årliga intäkterna för räkenskapsåret, som slutade i september 2020, uppgick till 5 103 miljoner USD. TransDigm är börsnoterat på New York Stock Exchange och tickersymbolen är TDG. www.transdigm.com

Prenumerera