INVISIO publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021

Report this content

INVISIO meddelar idag att årsredovisningen och hållbarhetsrapporten för verksamhetsåret 2021 finns tillgänglig på svenska och engelska. En digital version kan laddas ner på bolagets webbplats www.invisio.com.

Årsredovisningen innehåller en företagspresentation, hållbarhetsredovisning, styrelsens rapport, bokslut, revisionsberättelse, bolagsstyrningsrapport och ersättningsrapport.

En tryckt version av årsredovisningen går att beställa via e-postadressen IR@invisio.com.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO
Mobil: +45 5372 7733 | E-post: mpn@invisio.com

Denna information är sådan information som INVISIO AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2022 kl. 12:00 CEST

Om INVISIO AB (publ)

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar expert­kunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material­teknik och integration. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike, Storbritannien, Italien och Thailand samt vi ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.