INVISIO publicerar uppdaterad information avseende amerikanska Marinkåren

Report this content

Under 2019 valde amerikanska Marinkåren INVISIO för sitt program för kommunikations- och hörselskyddsutrustning. INVISO mottog också en första order på 43 MSEK, som huvud­sakligen bestod av avancerad kommunikations- och hörselskyddsutrustning. Beställningen levererades under 2019.

Amerikanska Marinkåren har nu sett över sina behov, vilket resulterat i att INVISIO i det korta tidsperspektivet inte förväntar sig några större order från amerikanska Marinkåren.

”Vi har varit mycket stolta över att stödja amerikanska Marinkåren med våra avancerade kommunikationssystem. Återkopplingen från användarna har varit mycket positiv. Vår uppfattning är att amerikanska Marinkåren på kort sikt till övervägande del kommer att upphandla enklare hörselskydd utan radiokommunikationsförmåga. Vi ser fram emot att stödja amerikanska Marinkåren när mer avancerade behov dyker upp i framtiden”, säger Lars Højgård Hansen, VD för INVISIO.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO AB
Mobil: + 45 5372 7722 | E-post: 
lhh@invisio.com

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO AB
Mobil: +45 5372 7733 | E-post: mpn@invisio.com

Denna information är sådan information som INVISIO AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 11 januari, 2021, kl. 20:00 CET.

Om INVISIO AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialist­kunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material­teknik och integration. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien och via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.

Prenumerera