INVISIO utökar koncernledningen med SVP Sales North America

Report this content

INVISIO utökar koncernledningen med Ray Clarke, chef för företagets amerikanska dotterbolag.

För att möta den växande efterfrågan på avancerade kommunikationslösningar inom försvar och säkerhetsbranschen på den amerikanska marknaden har INVISIO sedan 2017 byggt upp en lokal säljkår i USA.

INVISIO är utan tvekan marknadsledare inom sitt kompetensområde på den nordamerikanska marknaden. Detta är ett resultat av det amerikanska teamets fokuserade engagemang, lett av den nya koncernledningsmedlemmen Ray Clarke.

Den starka utvecklingen på den amerikanska marknaden är också ett tydligt bevis på att satsningarna inom produktutveckling och försäljning som successivt har ökat sedan 2017 bär frukt. Enbart under 2019 har INVISIO vunnit följande kunder och program:

  • Tidigare idag annonserade INVISIO tilldelningen av ett femårigt så kallat IDIQ-avtal (indefinite deliver, indefinite quantity) av det amerikanska försvars­departementet. Kontraktet ersätter det första som ingicks 2017 och som gick ut tidigare i år.
  • Amerikanska Marinkåren valde INVISIO för sitt program för kommunikations- och hörselskyddsutrustning i augusti 2019.
  • USA:s specialoperationskommando (SOCOM) valde INVISIO i april 2019 som leverantör för CASL-programmet, nästa generations kommunikationssystem.
  • INVISIO tilldelas GSA-status i januari 2019 av U.S. General Services Administration vilket är federala regerings upphandlingsenhet.

Ray och hans team har framgångsrikt ökat INVISIOs marknadsnärvaro och kapacitet på den nordamerikanska marknaden. Affärskonceptet med att arbeta nära kunderna i utvecklingen av nya produkter samt erbjuda kundcentrisk utbildning och support skapar långsiktiga kundrelationer. INVISIO kommer att fortsätta stärka organisation för att säkerställa fortsatt försäljningstillväxt.

Ray Clarke har många års erfarenhet inom försvars- och säkerhetsbranschen där han innehaft olika ledande positioner inom teknikintensiva företag, som Draeger, Mine Safety Appliances Company och Revision Military. Ray har lett globala försäljnings-, marknadsförings- och affärsutvecklingsteam och har bred erfarenhet av statlig verksamhet och upphandling. Ray rapporterar till INVISIOs koncernchef och VD.

”Att förstärka ledningsgruppen med Ray är en del av vår tillväxtstrategi, där den mycket attraktiva nordamerikanska marknaden spelar en central roll. INVISIO-teamets fokuserade och kundcentriska arbete har betytt att vi idag är involverade i alla stora pågående program i USA. Framstegen i USA ger oss all anledning att se positivt på INVISIOs fortsatta tillväxtresa”, säger Lars Højgård Hansen, INVISIOs koncernchef och VD.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil:
+ 45 5372 7722 | E-post: lhh@invisio.com

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication,
INVISIO Communications

Mobil: + 45 53 72 7733 | E-post: mpn@invisio.com

Om INVISIO Communications AB (publ)

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.

Prenumerera