INVISIOs bokslutskommuniké 2019: Stark avslutning på ett framgångsrikt år

Report this content

VD-kommentar
”INVISIO avslutade 2019 med ett starkt fjärde kvartal. Ramavtalet med en kund inom det amerikanska försvarsdepartementet på 290 MSEK är det största i bolagets historia och spänner över fem år. Beställningarna på sammanlagt 55 MSEK från belgiska armén innebar att INVISIO fick ytterligare en försvarsmakt som kund. På polis- och säkerhets­området ingick INVISIO ramavtal med den svenska polisen och erhöll en första order värd 19 MSEK samt fick sina första beställningar från japanska polisen. Framgångarna under året med nya avtal och en växande kundbas som kan genererar kontinuerliga beställningar innebär att INVISIO står stärkt inför framtiden,” säger Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO.

Oktober-december 2019

 • Intäkter: 200,5 MSEK (95,6)
 • Bruttovinst: 123,1 MSEK (47,4)
 • Bruttomarginal: 61,4 % (49,5)
 • EBITDA: 76,0 MSEK (21,6)
 • Rörelseresultat: 73,5 MSEK (20,6)
 • Rörelsemarginal: 36,7 % (21,5)
 • Periodens resultat: 55,4 MSEK (16,0)
 • Periodens resultat per aktie: 1,26 SEK (0,36)

Januari–december 2019

 • Intäkter: 513,8 MSEK (354,5)
 • Bruttovinst: 313,3 MSEK (199,7)
 • Bruttomarginal: 61,0 % (56,4)
 • EBITDA: 142,6 MSEK (67,7)
 • Rörelseresultat: 132,6 MSEK (63,5)
 • Rörelsemarginal: 25,8 % (17,9)
 • Periodens resultat: 101,6 MSEK (48,2)
 • Periodens resultat per aktie: 2,30 SEK (1,09)

Viktiga händelser under kvartalet

 • En kund inom det amerikanska försvarsdepartementet förnyar ramavtal, värt upp till 290 MSEK och löper över fem år. 
 • Ingår ramavtal med den svenska polisen och erhåller en första order värd 19 MSEK.
 • Vinner belgiska arméns upphandling och mottager två order värda 55 MSEK.
 • Erhåller två första order från japanska polisen.
 • Ny kund inom amerikanska försvarsdepartementet lägger en första order på 28 MSEK.
 • Orderboken vid årets slut var 145,0 MSEK (56,1).

Viktiga händelser efter kvartalet

 • Den 3 januari 2020 offentliggjorde INVISIO att orderingång, försäljning och rörelseresultat bedöms väsentligt överträffa marknadens förväntningar.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,85 SEK per aktie (0,70).

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post:
lhh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7735  |  E-post:
thl@invisio.com

 

 

Telefonkonferens

INVISIO bjuder in media, investerare och analytiker till en telefonkonferens fredagen den 14 februari klockan 09:00 där VD Lars Højgård Hansen presenterar INVISIOs bokslutskommuniké 2019.

Telefonkonferensen hålls på engelska och inleds med en kort presentation av rapporten följt av en frågestund.

Telefonnummer till konferensen

För att delta i konferensen ring ett av numren nedan. Vänligen ring in 5–10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar på fastställd tid.

Sverige: +46 (0)8 5069 2180

Danmark: +45 32 72 80 42

Storbritannien: +44 (0)844 571 8 892

Tyskland: +49 (0)69 2443 7351

Frankrike: +33 (0)1 76 7007 94

Schweiz: +41 (0)31 580 0059

Standard internat.: +44 (0) 2071 928 000

Konferens-ID: 546 5445

Webcast

För att följa presentationen via webben använd nedan länk:

https://edge.media-server.com/mmc/p/xkyrb6rt

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Michael Peterson, Director IR & Corporate Communication, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7733 | E-post: mpn@invisio.com


Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialist­­kunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material­teknik och integration. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien samt vi ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.