• news.cision.com/
 • INVISIO AB/
 • INVISIOs delårsrapport januari–september 2019: Nya avtal utgör milstolpar i INVISIOs utveckling

INVISIOs delårsrapport januari–september 2019: Nya avtal utgör milstolpar i INVISIOs utveckling

Report this content

VD-kommentar
”Tredje kvartalet tillsammans med oktober månad utgör en av de mest framgångsrika perioderna i bolagets historia. Vi har under kvartalet vunnit amerikanska Marinkårens prestigefyllda upphandling, där potentialen är stor för oss under kommande år. Efter kvartalets utgång har vi vunnit tre betydelsefulla upphandlingar, och ingått långa ramavtal. Det största kontraktet, vilket kan uppgå till 290 MSEK, är med amerikanska försvarsdepartementet. Den andra kunden är belgiska armén och det tredje avtalet är med svenska Polisen. Dessa fyra betydelsefulla framgångar utgör tydliga milstolpar i bolagets utveckling och kommer att bidra till INVISIOs fortsatta tillväxtresa under ett flertal år framöver,” säger Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO.

Juli-september 2019

 • Intäkter: 109,2 MSEK (80,9)
 • Bruttovinst: 62,3 MSEK (47,0)
 • Bruttomarginal: 57,1 % (58,1)
 • EBITDA: 21,3 MSEK (12,7)
 • Rörelseresultat: 18,8 MSEK (11,6)
 • Rörelsemarginal: 17,2 % (14,3)
 • Periodens resultat: 16,2 MSEK (8,4)
 • Periodens resultat per aktie: 0,37 SEK (0,19)

Januari–september 2019

 • Intäkter: 313,3 MSEK (258,8)
 • Bruttovinst: 190,2 MSEK (152,4)
 • Bruttomarginal: 60,7 % (58,9)
 • EBITDA: 66,6 MSEK (46,1)
 • Rörelseresultat: 59,0 MSEK (42,9)
 • Rörelsemarginal: 18,8 % (16,6)
 • Periodens resultat: 46,2 MSEK (32,2)
 • Periodens resultat per aktie: 1,05 SEK (0,73)

Viktiga händelser under kvartalet

 • Amerikanska Marinkåren väljer INVISIO för sitt program för kommunikations- och hörselskyddsutrustning, som omfattar upp till 65,000 soldater och löper över tre år. Första ordern är värd 43 MSEK.
 • Orderboken vid kvartalets slut uppgick till 82,0 MSEK (82,3).

Viktiga händelser efter kvartalet

 • Amerikanska försvarsdepartementet ingår femårigt ramavtal värt upp till 290 MSEK.
 • Den nya kunden belgiska armén lägger en första order på 30 MSEK.
 • Svenska Polisen tecknar ramavtal med INVISIO för två år med möjlighet till två års förlängning. Ordervärdet kan uppgå till 50-75 MSEK över avtalets löptid. En första order om 19 MSEK har erhållits.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post:
lhh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7735  |  E-post:
thl@invisio.com

 

Telefonkonferens

INVISIO bjuder in media, investerare och analytiker till en telefonkonferens måndagen den 28 oktober klockan 10:00 där VD Lars Højgård Hansen presenterar INVISIOs delårsrapport för perioden januari-september 2019.

Telefonkonferensen hålls på engelska och inleds med en kort presentation av rapporten följt av en frågestund.

Telefonnummer till konferensen

För att delta i konferensen ring ett av numren nedan. Vänligen ring in 5–10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar på fastställd tid.

Sverige: +46 (0)8 5069 2180

Danmark: +45 32 72 80 42

Storbritannien: +44 (0)844 571 8 892

Tyskland: +49 (0)69 2443 7351

Frankrike: +33 (0)1 76 7007 94

Schweiz: +41 (0)31 580 0059

Standard internat.: +44 (0) 2071 928 000

Konferens-ID: 269 3165

Webcast

För att följa presentationen via webben använd nedan länk:

https://edge.media-server.com/mmc/p/btyp7set

För ytterligare information, vänligen kontakta

Michael Peterson, Director IR & Corporate Communication, INVISIO Communications

Mobil: +45 5372 7733 | E-post: mpn@invisio.com


Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019, kl. 14:00, CEST.

Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialist­­kunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material­teknik och integration. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien samt vi ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.