• news.cision.com/
 • INVISIO AB/
 • INVISIOs delårsrapport januari-september 2021: God orderingång av mindre beställningar – men en fortsatt förskjutning av större

INVISIOs delårsrapport januari-september 2021: God orderingång av mindre beställningar – men en fortsatt förskjutning av större

Report this content

VD-kommentar
”Under kvartalet har vi sett en fortsatt god orderingång av mindre beställningar, men vad gäller större order ser vi fortfarande en pandemirelaterad förskjutning. Huvudsakligen beror detta på att kundernas inköpsprocesser tar längre tid än tidigare, svårigheter med att genomföra tester och tillfälliga budgetmässiga omprioriteringar hos vissa kunder. Vi bedömer dock att INVISIO inte har förlorat någon order eller upphandling. Vi har hittills under pandemin inte påverkats av leveransproblem eller komponentbrist men nu ser vi dock något längre ledtider. Detta kan i fjärde kvartalet och inledningen av 2022 komma att påverka våra vanligtvis snabba kundleveranser. Sammantaget är dock förutsättningarna för en stark och uthållig tillväxt fortsatt mycket goda,” säger Lars Højgård Hansen, VD på INVISIO.


juli-september 2021

 • Intäkter: 142,7 MSEK (118,7)
 • Bruttovinst: 82,4 MSEK (59,8)
 • Bruttomarginal: 57,7% (50,3)
 • EBITDA: 8,3 MSEK (19,1)
 • EBITDA-marginal: 5,8% (16,1)
 • Rörelseresultat: -3,4 MSEK (16,4)
 • Rörelsemarginal: -2,4% (13,8)
 • Periodens resultat: -2,8 MSEK (6,2)
 • Periodens resultat per aktie: -0,06 SEK (0,14)
 • Orderingång: 164,9 MSEK (212,1)
 • Orderbok: 210,4 MSEK (183,1)

Januari-september 2021

 • Intäkter: 440,8 MSEK (359,2)
 • Bruttovinst: 254,6 MSEK (206,9)
 • Bruttomarginal: 57,8% (57,6)
 • EBITDA: 57,4 MSEK (62,7)
 • EBITDA-marginal: 13,0% (17,4)
 • Rörelseresultat: 23,6 MSEK (55,2)
 • Rörelsemarginal: 5,3% (15,4)
 • Periodens resultat: 13,2 MSEK (33,7)
 • Periodens resultat per aktie: 0,30 SEK (0,76)
 • Orderingång: 466,1 MSEK (409,7)
 • Orderbok: 210,4 MSEK (183,1)

Viktiga händelser under kvartalet

 • INVISIO ingick försäljnings- och distributionssamarbete avseende Intercom-systemet med RIB-båtstillverkaren Zodiac.
 • Intercom-systemet certifierat för användning i vissa Black Hawk helikoptrar.

Viktiga händelser efter kvartalet

 • INVISIO ingick distributionsavtal med SkyRunner, tillverkare av ultralätta flygfordon för professionellt bruk.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post:
lhh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO
Mobil: +45 5372 7735  |  E-post:
thl@invisio.com

 

Inbjudan till telefonkonferens

INVISIO bjuder in media, investerare och analytiker till en telefonkonferens fredagen den 29 oktober, klockan 10:00 där VD Lars Højgård Hansen presenterar delårsrapporten. Telefonkonferensen hålls på engelska och inleds med en kort presentation av rapporten följt av en frågestund.

Telefonnummer till konferensen

För att delta i konferensen ring ett av numren nedan. Vänligen ring in 5–10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar på fastställd tid.

Standard international: +44 (0) 207 192 83 38

Sverige (Lokalt nummer): +46 (0) 856618467, (Avgiftsfritt): +46 (0) 200125160

Danmark (Lokalt nummer): +45 32720417, (Avgiftsfritt): +45 80711246

Storbritannien (Lokalt nummer): +44 (0) 8444819752, (Avgiftsfritt): +44 (0) 8002796619

Tyskland (lokalt nummer): +49 (0) 6922222625, (Avgiftsfritt): +49 (0) 8007234756

Frankrike (Lokalt nummer): +33 (0) 170700781, (Avgiftsfritt): +33 (0) 805101465

Schweiz (Lokalt nummer): +41 (0) 445807145, (Avgiftsfritt): +41(0) 800000367

Konferens-ID: 618 1206

Webcast

För att följa presentationen via webben använd nedan länk:
https://edge.media-server.com/mmc/p/4idytzuh

För ytterligare information, vänligen kontakta

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO
Mobil: +45 5372 7733 | E-post: mpn@invisio.com

Denna information är sådan information som INVISIO AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss­bruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021, kl. 14:00 CEST.

Om INVISIO AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Företagets lösningar marknadsförs under de två varumärkena INVISIO och Racal Acoustics. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike, Storbritannien, Italien och Thailand samt via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.