INVISIOs förvärv av Racal Acoustics är fullbordat. Ledningsgruppen utökas.

Report this content

INVISIOs förvärv av brittiska Racal Acoustics är nu fullbordat. Affären stärker INVISIO position som den globala marknadsledaren inom avancerade system för kommunikation och hörselskydd för professionella användare.

Förvärvet av Racal Acoustics, som offentliggjordes den 22 december 2020, innebär att INVISIO breddar erbjudandet med en kompletterande, produkt­kategori bestående av avancerade och robusta hörselskydd och kommunikationsheadset för miljöer med konstant högt oljud. Denna typ av miljö finns bland annat i större militära fordon och i anslutning till flygplan.

Förvärvet skapar ett flertal attraktiva tillväxtmöjligheter, dels genom att kombinera Racal Acoustics marknadsledande erbjudande med INVISIOs globala försäljningsorganisation, dels genom att INVISIO får tillgång till kunder relevanta för Intercom-systemet.

Racal Acoustics har nyligen genomfört en framgångsrik om­strukturering och förväntas under 2021 lämna ett betydelsefullt bidrag till INVISIOs fortsatta tillväxtresa samt ha en positiv resultat­påverkan. Inga materiella integrationskostnader förväntas.

Racal Acoustics med sina 55 medarbetare kommer att utgöra koncernens High Noise Excellence Center och ansvara för utvecklingen av nya lösningar speciellt anpassade för utmanande miljöer med konstant högt oljud. Produkterna kommer även fortsättningsvis att marknadsföras under varumärket Racal Acoustics.

INVISIOs koncernledning utökas

James Ewing, Managing Director Racal Acoustics, ingår från och med nu i INVISIOs koncernledning. James har många års internationell erfarenhet inom försvars- och flygindustrin samt elektronikbranschen. Han har innehaft ett flertal ledande positioner i Esterline Advanced Sensors, inom utveckling, program management, IT och affärs­utveckling. James rapporterar till INVISIOs koncernchef och VD.

”Vi välkomnar James till koncernledningen och ser fram emot att få ta del av hans breda erfaren­heter. Han är en naturlig ledare för Racal Acoustics och har på kort tid genomfört en framgångsrik omstrukturering av bolaget, vilken vi redan kan se resultaten av”, säger Lars Højgård Hansen, INVISIOs koncernchef och VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO AB
Mobil: + 45 5372 7722 | E-post:
lhh@invisio.com

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO AB
Mobil: +45 5372 7733 | E-post
: mpn@invisio.com

Om INVISIO AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialis­t­kunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material­teknik och systemintegration. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike, Storbritannien och Italien och via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). www.invisio.com.