Svenska Polisen ingår ramavtal med INVISIO

Report this content

De tidigare kommunicerade tilldelningsbesluten från svenska Polisen har nu formaliserats i två ramavtal avseende kommunikationsutrustning med aktivt hörselskydd. Avtalen innehåller inga garantier för volymer, men INVISIO bedömer att det omfattar tusentals poliser och att det potentiella värdet av ramavtalen under deras löptid uppgår till mellan 50-75 MSEK.

De två ingångna avtalen omfattar kommunikationsutrustning med aktivt hörselskydd och är ramavtal gällande för två år med möjlighet för Polisen att förlänga med ytterligare två år. Det är INVISIOs bedömning att det potentiella värdet av de två avtalen, under dess tvååriga löptid, uppgår till 50-75 MSEK. Ramavtalen innehåller inga garantier för volymer, utan avrop kommer att ske när behov uppstår.

Avtalen med svenska Polisen avser enheterna Polismyndigheten, Polisutbildningen (Polishögskolorna), Säkerhetspolisen och Ekobrottsmyndigheten.

Avtalen med svenska Polisen är en viktig referens för INVISIO i förhållande till den pågående moderniseringen av kommunikationsutrustning som sker globalt inom polis och säkerhetssektorn. INVISIOs system stämmer väl in på initiativen genom att säkerställa ett gott hörselskydd samtidigt som användaren kan kommunicera med bevarad situations­­medvetenhet i extrema miljöer.

"Vi är mycket stolta över att få möjligheten att erbjuda tusentals svenska poliser INVISIOs världsledande kommunikationssystem med aktivt hörselskydd som kan förbättra deras möjligheter att kommunicera med bibehållen situationsmedvetenhet i bullriga miljöer", säger Lars Højgård Hansen, VD för INVISIO.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil:
+ 45 5372 7722 | E-post: lhh@invisio.com

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication,
INVISIO Communications

Mobil: + 45 5372 7733 | E-post: mpn@invisio.com

 

Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2019 kl. 08:30 CEST.
 

Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialist­kunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material­teknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.