INVISIO utökar ledningsgruppen med ny chefsposition inom produktledning

Stockholm den 2 januari 2018


INVISIO utökar sin ledningsgrupp med Sigge Frolov som SVP Product Management, med ansvar för bolagets produktledning från och med 30 januari 2018.

Som SVP Product Management kommer Sigge Frolov att ha det övergripande och strategiska ansvaret för INVISIOs produktportfölj, från produktplanering till genomförande över hela produktlivscykeln.

Sigge Frolov har lång erfarenhet som chef för produkt- och marknadsavdelningar på teknikintensiva bolag inom hörselindustrin och konsumentelektronikbranschen, däribland GN Resound och Sony Ericsson, samt även från försvarsindustri.
Han har civilingenjörsexamen i teknisk fysik och kommer närmast från Innovation Skåne och en roll som chef för Industrirelationer och testbädd.

”Rekryteringen av en mycket erfaren chef för INVISIOs produktledning är en del av vår tillväxtstrategi. Marknaden för avancerade kommunikationssystem växer och vår innovativa produktportfölj är en avgörande faktor för vår vidare internationella expansion. Sigge Frolov har starka ledaregenskaper och stor kunskap om både teknik, affär och hur man driver produktledning i expansiva bolag", säger Lars Højgård Hansen, INVISIOs VD.

Sigge Frolov kommer att rapportera direkt till bolagets VD Lars Højgård Hansen och tillträder sin nya befattning den 30 januari 2018.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: + 45 53 72 7722 | E-mail: lhh@invisio.com

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Mobil: + 45 53 72 7733 | E-mail: tdl@invisio.com


Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.

Om oss

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.