INVISIOs delårsrapport januari–juni 2018: Tillväxt och fortsatta strategiska satsningar

VD-kommentar

”I jämförelse med andra kvartalet 2017 kännetecknas årets kvartal av ökad försäljning och förbättrad bruttomarginal. Vi har en stark position inom NATO och våra långsiktiga kundkontrakt står för kvartalets goda omsättning och mycket goda orderingång. De beslutade satsningarna som nu sker inom produktutveckling och på marknaden syftar till att säkra framtida expansion och innebär i det kortare perspektivet en viss resultatpåfrestning”, säger Lars Højgård Hansen, VD för INVISIO.


April–juni 2018

 • Intäkter: 93,8 MSEK (84,2)
 • Bruttovinst: 55,3 MSEK (40,5)
 • Bruttomarginal: 58,9 % (48,1)
 • EBITDA: 13,9 MSEK (15,4)
 • Rörelseresultat: 12,8 MSEK (14,3)
 • Rörelsemarginal: 13,7 % (17,0)
 • Periodens resultat: 9,9 MSEK (11,6)
 • Periodens resultat per aktie: 0,23 SEK (0,26)

Januari–juni 2018

 • Intäkter: 177,9 MSEK (172,1)
 • Bruttovinst: 105,4 MSEK (88,7)
 • Bruttomarginal: 59,2 % (51,6)
 • EBITDA: 33,5 MSEK (39,4)
 • Rörelseresultat: 31,3 MSEK (37,0)
 • Rörelsemarginal: 17,6 % (21,5)
 • Periodens resultat: 23,8 MSEK (34,3)
 • Periodens resultat per aktie: 0,54 SEK (0,79)

Viktiga händelser under kvartalet

 • Den amerikanska arméns specialistenhet Security Force Assistance Brigades (SFAB) beställde utrustning för ytterligare cirka 20 MSEK.
 • Produkterbjudandet breddades med en kontrollenhet för specialförband,
  INVISIO V10.
 • Orderboken vid kvartalets slut var 147,0 MSEK (148,1).

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • Ledningsgruppen utökades med Joakim Birgersson som SVP Operations.


För mer information, vänligen kontakta:

Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post: lhh@invisio.com

Thomas Larsson, CFO, INVISIO Communications
Mobil: +45 5372 7735  |  E-post: thl@invisio.com


Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018 kl. 8.30 CET.


Om INVISIO Communications AB (publ)

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.

Om oss

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, materialteknik och integration. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners samt via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike och Italien. INVISIO har säte i Stockholm, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.