Egenanställningsbarometern för andra kvartalet 2023

Report this content

Antalet egenanställda arbetstagare inom yrkena konstnärer, musiker och skådespelare ökade med 2 procent under andra kvartalet 2023 jämfört med motsvarande period i fjol. Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister minskade med 7 procent och författare, journalister och tolkar minskade med 10 procent. Det visar Egenanställningsbarometern för andra kvartalet 2023 från Frilans Finans.

De största förändringarna bland egenanställda arbetstagare hos Frilans Finans var i kategorierna andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens som ökade med 15 procent och designer och formgivare som minskade med 11 procent.

”Såväl företag, organisationer som arbetstagare är något avvaktande i detta osäkra marknadsläge vilket blev synligt under kvartalet. Samtidigt ökar antalet egenanställda arbetstagare inom vissa yrken. Min övertygelse är att efterfrågan på mer flexibla arbetsformer med schyssta villkor kommer fortsätta vara attraktivt bland arbetstagare i ett lite längre tidsperspektiv”, säger Stephen Schad, VD för Invoicery Group och Frilans Finans.

Totalt var det 11 452 egenanställda arbetstagare hos Frilans Finans under det andra kvartalet 2023. Det motsvarar en minskning med 3 procent jämfört med samma period 2022.

De 10 största yrkeskategorierna inom Frilans Finans i Sverige under Q2 2023 sett till antal, och förändring i jämförelse med Q2 2022.

Top-10 Q2 2023 Yrken (SSYK-koder) Antal*
Q2 2023
Förändring* jämfört med Q2 2022
1 Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl.
(2650-2659)
2 244 2%
2 Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.fl. (3430-3439) 1 523 -7%
3 Författare, journalister och tolkar m.fl. (2640-2649) 1 073 -10%
4 Designer och formgivare (2170-2179) 571 -11%
5 Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl. (5240-5249) 569 2%
6 Marknadsförare och informatörer m.fl. (2430-2439) 486 1%
7 Bild-, ljud- och ljustekniker m.fl. (3520-3529) 424 -6%
8 IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.  (2510-2519) 423 2%
9 Idrottsutövare och fritidsledare m.fl. (3420-3429) 365 8%
10 Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens (2350-2359) 202 15%
Totalt Q2 2023 Alla yrken 11 452 -3%

*Antal inkluderar egenanställda som fakturerat under kvartalet. Från Q2 2023, och i jämförelsen
med Q2 2022, exkluderas de egenanställda arbetstagare som erhållit semesterersättning under kvartalet hänförlig till egenanställning under tidigare kvartal. Frilans Finans kollektivavtal med Säljarnas Riksförbund trädde i kraft den 1 mars 2022 och fram tills dess erhöll egenanställda arbetstagare semesterersättning i samband med utbetalning av lön.

Denna information är sådan information som Invoicery Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20  september 2023 kl 08:00

Om Egenanställningsbarometern
Frilans Finans sammanställer genom Egenanställningsbarometern trender bland egenanställda arbetstagare hos Frilans Finans i Sverige (B2C). I sammanställningen används Statistiska Centralbyråns (SCBs) SSYK-kategorisering. Frilans Finans är Sveriges största egenanställningsföretag och har kollektivavtal med Säljarnas Riksförbund.

Stephen Schad, VD, stephen.schad@frilansfinans.se

Om Invoicery Group
Invoicery Group erbjuder tjänster inom egenanställning (B2C) och workforce management (B2B). Invoicery Group är verksamma inom egenanställning under varumärkena Frilans Finans i Sverige och Norge och Invoicery i Finland, Danmark och Frankrike. Vidare bedrivs workforce management under varumärket Invoicery Business. Bolaget grundades 1999 och slogs ihop med Invoicery Group AB (tidigare SPACtvå AB) genom ett omvänt förvärv i april 2023. Invoicery Group handlas på Spotlight Stock Market under kortnamnet FRILAN.

Prenumerera