Ändringar i Invuos ledning och styrelse

Ny operativ ledning

Som en följd av slutförandet av avyttringen av SEQR tillkännager nu Invuo Technologies AB (“Invuo”) den nya operativa ledningen som kommer att ansvara för genomförandet av Invuos B2B-strategi. Den nya ledningen, under John Longhurst, CEO, består av följande befattningshavare:

  • Martin Schedin, CFO och Head of Investor Relations: Martin, som började vid Invuo under 2016, har mer än två decenniers erfarenhet från krävande finansroller och bidrar på ett mycket betydande sätt till företagets ansträngningar för att upprätthålla finansiell integritet och att minska cash burn.
  • Lars Sandtorv, Head of MeaWallet: Lars började vid Invuo som Head of MeaWallet när MeaWallet förvärvades i juli 2016. Innan Lars var CEO vid MeaWallet, har han haft positioner såsom CEO vid TrustNordic och manager vid IBM.
  • Jonas Lundgren, Head of eProducts: Jonas, som har varit vid Invuo sedan 2013, har lång erfarenhet av olika roller och ansvar inom IT-verksamheter och support samt av att leda och hantera organisationer.
        

Tomas Klevbo avgår som styrelseledamot

Tomas Klevbo har informerat styrelseordförande Tomas Jalling om att Klevbo idag avgår från styrelsen i Invuo. Anledningen till att han lämnar Invuos styrelse är att det sedan börsnoteringen av det tidigare ägda dotterbolaget Seamless Distribution Systems AB (”SDS”), där Klevbo också är styrelseledamot, har förekommit flera fall av potentiell intressekonflikt, som har sin grund i att Invuo fortfarande innehar 23,3% av aktierna i SDS. För att kunna bidra fullt ut i styrelsen i SDS har Klevbo valt att undvika risk för framtida intressekonflikter genom att avgå från Invuos styrelse.

”Tomas Klevbo har på ett avgörande sätt bidragit som ledamot i Invuos styrelse. Genom att lämna Invuos styrelse, och därigenom undvika risk för intressekonflikter, kan Tomas Klevbo fullt ut delta i det viktiga arbetet som ledamot i styrelsen för SDS”, säger Tomas Jalling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Schedin, CFO, martin.schedin@invuo.com, +46 8 564 878 00

Denna information är sådan information som Invuo Technologies AB (publ) är skyldig att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 17:45 CET den 10 januari 2018.

Om Invuo

Invuo tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system för mobila transaktioner. Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar som tillhandahålls under varumärkena MeaWallet™ och distribution av e-produkter. www.invuo.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar