Förändring av antalet aktier och röster i Invuo Technologies AB (publ)

Invuo Technologies AB (publ) (”Invuo”) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en företrädesemission vilken ökat antalet aktier och röster i Invuo till 82 084 955.

Före företrädesemissionen fanns sammanlagt 58 765 305 aktier och röster i Invuo. Antalet aktier och röster ökade med 23 319 650 genom företrädesemissionen. Efter genomförandet av företrädesemissionen finns per den 29 december 2017 sammanlagt 82 084 955 aktier och röster i Invuo.

Denna information är sådan information som Invuo Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 december 2017 kl. 08:55 CET.
 

För ytterligare information kontakta:

John Longhurst, VD, john.longhurst@invuo.com, + 46 8 564 878 00

Martin Schedin, Finanschef, martin.schedin@invuo.com, +46 8 564 878 00
 

Om Invuo
Invuo tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system för mobila transaktioner. Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar som tillhandahålls under varumärken MeaWallet™ och distribution av e-produkter.

www.invuo.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar