Invuo Technologies AB (publ) Årsredovisning 2017

Report this content

Invuo Technologies AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från bolagets hemsida www.invuo.com  

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Schedin, CFO
Tel: +46 8 564 878 00
E-post: martin.schedin@invuo.com
  

Om Invuo Technologies AB: 

Invuo tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system för mobila transaktioner. Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar som tillhandahålls under varumärket MeaWallet™, och distribution av e-produkter. 

Läs mer på www.invuo.com

Taggar:

Dokument & länkar