Invuo tillkännager försäljning av SEQR

I enlighet med tidigare tillkännagivanden om framtida planer för SEQR, uppger Invuo Technologies AB ("Invuo", tidigare Seamless Distribution AB), att Invuo har träffat avtal med Glase FinTech AB ("Glase") om en försäljning av affärsområdet SEQR. Försäljningen av SEQR bekräftar det nya strategiska fokus som beslutades vid extra bolagsstämma i november 2017, och innebär att Invuo fokuserar helt och hållet på B2B.

Avtalet, genom vilket Glase förvärvar samtliga aktier i SEQR Group AB (och alla dess dotterbolag), föreskriver en köpeskilling om 8 mSek som ska betalas kontant. Fullbordande av transaktionen är planerad att ske före utgången av 2017, då SEQR och alla där till hörande kostnader tas över av Glase. Genom att sälja SEQR, istället för att avveckla affärsområdet, förväntar sig Invuo en kostnadsbesparing på cirka 20 mSek.

Transaktionen inkluderar bolaget SEQR Payments AB, som har Finansinspektionens tillstånd att ge ut elektroniska pengar. Glases förvärv av SEQR Payments AB kräver förvärvstillstånd av Finansinspektionen.

Invuos VD, John Longhurst, kommenterar: "Försäljningen av SEQR är ytterligare ett centralt inslag i det förändringsarbete inom Invuo som initierades i juli i år, och gör det möjligt för oss att inleda 2018 med full inriktning på våra affärsområden inom B2B, MeaWallet och eProducts. Tillsammans med andra viktiga aktiviteter, som den nyligen genomförda företrädesemissionen, innebär försäljningen att bolaget nu är starkt positionerat när det gäller likviditet och finansiella tillgångar för att möta de viktiga finansiella och operativa målen för 2018. Med målsättningen att MeaWallet kommer att vinna minst 20 order 2018, förväntar vi oss att vår likviditet nu räcker för att vi ska nå positiva kassaflöden utan att behöva vända oss till aktieägarna för ytterligare stöd. Vi kan nu fokusera på att glädja våra kunder och våra investerare.”

Glase representerar ett konsortium av privata investerare, utan representation i Invuos ledning eller styrelse, lett av Martin N Larsson.

För ytterligare information, kontakta:

John Longhurst, CEO, john.longhurst@invuo.com, +46 8 564 878 00
Martin Schedin, CFO, martin.schedin@invuo.com, +46 8 564 878 00

Denna information är sådan som Invuo Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2017 kl. 08:50 CET.


Om Invuo

Invuo tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system för mobila transaktioner. Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar som tillhandahålls under varumärket MeaWallet™, och distribution av e-produkter. www.invuo.com

Taggar:

Dokument & länkar