Kommuniké från årsstämma

Stockholm, 2012-04-26 13:35 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Sammanfattning av beslut på Seamless årsstämma:

·      Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen i årsredovisningen fastställdes.

·      Resultatet om 30.322.997 kr överförs i ny räkning, ingen utdelning.

·      Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

·      Beslutades att styrelsen för räkenskapsåret 2012 ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Ordförande Gunnar Jardelöv samt ledamöterna Peter Fredell, Johan Kyllerman, Peter Sondén och Dan Walker valdes om. Voria Fattahi och Peter Grauers valdes in som nya ledamöter i styrelsen.

·      Beslutades om emissionsbemyndigande av högst 22.500.000 aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

·      Beslutades om incitamentsprogram till personalen baserat på teckningsoptioner som överlåts till marknadspris. Maximalt kan 1.500.000 teckningsoptioner komma att emitteras. Löptiden för teckningsoptionerna är tre år.

·      Beslutades att ändra bolagsordningen avseende revisors mandattid, ärenden på årsstämman samt tidpunkt för kallelse.

För ytterligare information, kontakta

Gunnar Jardelöv, styrelseordförande Seamless, tel 0708 34 81 48

Peter Fredell, Koncernchef Seamless, tel 08-564 878 00

Om Seamless

Seamless är specialiserat på lösningar för betalsystem för mobiltelefoner såsom överföring av pengar mellan mobiler (Mobile Money) och kontantkortsladdning. Seamless transaktionsplattform ERS 360° hanterar årligen över 2,4 miljarder transaktioner världen över. Seamless har system för elektronisk kontantkortsladdning och M-handel hos mer än 40 operatörer i 26 länder på tre kontinenter. Seamless lösning SEQR för mobila betalningar i butik och online är patentsökt med totalt 41 olika patentkriterier. Seamless startades 2001 och handlas på Nasdaq OMX First North, kortnamn SDAB. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och kontor i Mumbai, Indien, Lahore i Pakistan, Riga i Lettland samt Accra i Ghana. Mer information finns på www.seamless.se

Certified Advisor: Evli Bank Plc Stockholm, telefon 08 407 80 00

Prenumerera

Dokument & länkar