MeaWallet signerar avtal med nordiskt finansiellt institut för leverans av Mea Token Platform och Mea Masterpass

Report this content

MeaWallet A/S ("MeaWallet"), en del av Invuo Technologies AB, har tecknat avtal med ett finansiellt institut i norden för leverans av MeaWallets teknik för Mea Token Platform och Mea Masterpass, d.v.s. mobila kontaktlösa betalningar och online-betalningar.

Mea Token Platforms lösning konfigurerad med MDES (Mastercard Digital Enablement Service) samt Mea Masterpass kommer att levereras som en managed service, som integrerar MeaWallets plattform med det finansiella institutets mobila plånbok. Mea Token Platform gör det möjligt för institutets kunder att utföra digitala kontaktlösa kortbetalningar (tap & pay) via institutets mobila plånbok, medan Mea Masterpass möjliggör säkra och användarvänliga online- och ”web-to-app”-betalningar hos alla handlare som accepterar Masterpass checkout.

Kontraktets ordervärde är ca EUR 650 000 under en treårsperiod, och implementeringen planeras till andra och tredje kvartalet 2018.
  

För ytterligare information, kontakta:

John Longhurst, CEO, john.longhurst@invuo.com, +46 8 564 878 00
  

Denna information är sådan som Invuo Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2018 kl. 08:50 CET.
   

Om Invuo
Invuo tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system för mobila transaktioner. Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar som tillhandahålls under varumärket MeaWallet™, och distribution av e-produkter. www.invuo.com

Taggar:

Dokument & länkar