Nasdaq Stockholm meddelar Invuo Technologies AB vite motsvarande sju årsavgifter

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Invuo Technoligies AB (“Invuo”) har brutit mot Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, och har därmed meddelat Invuo ett vite uppgående till sju årsavgifter, motsvarande ett belopp om ca SEK 1,4 miljoner. Disciplinnämndens beslut kommer inom kort att göras tillgängligt på Nasdaq Stockolms webbplats, www.nasdaqomx.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Schedin, CFO, martin.schedin@invuo.com, +46 8 564 878 00

Denna information är sådan information som Invuo Technologies AB (publ) är skyldig att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08:50 CET den 24 september 2018.

Om Invuo
Invuo tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system för mobila transaktioner. Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar som tillhandahålls under varumärkena MeaWallet™ och distribution av e-produkter. www.invuo.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar