Nedskrivning av fordran med 15 MSEK

Invuo Technologies AB ("Invuo") och Seamless Distribution Systems AB ("SDS") har kommit överens om att nedskrivning av SDS skuld till Invou med ett belopp om 15 MSEK. SDS utestående skuld till Invuo kommer att sänkas till 35 MSEK. Som en del av avtalet kommer räntesatsen på lånet som tillhandahålls till SDS av Invuo att ökas från 8 procent per år till 10 procent per år. Den överenskomna transaktionen kommer att utföras före 31 december 2017.
  

För ytterligare information, kontakta:

John Longhurst, CEO, john.longhurst@invuo.com, +46 8 564 878 00

Martin Schedin, CFO, martin.schedin@invuo.com, +46 8 564 878 00
  

Denna information är sådan som Invuo Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2017 kl. 08:50 CET.
 

Om Invuo
Invuo tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system för mobila transaktioner. Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar som tillhandahålls under varumärket MeaWallet™, och distribution av e-produkter. www.invuo.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar