Peter Fredell lämnar Seamless styrelse

Peter Fredell har underrättat styrelseordföranden John Longhurst om att Fredell med omedelbar verkan begär eget utträde ur Seamless Distribution ABs styrelse.

För ytterligare information, kontakta:
John Longhurst, styrelseordförande, john.longhurst@seqr.com, +46 8 564 878 00

Denna information är sådan information som Seamless Distribution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2017 kl. 17:30 CET.

Om Seqr
Seqr, standarden för mobila betalningar, som utvecklats av Seamless, är en säker, snabb och enkel metod för att betala med mobilen. Det enda användaren behöver göra är att skanna en QR-kod eller blippa vid en NFC- terminal. Världen över går det att betala med Seqr vid 30 miljoner terminaler. Låga investerings- och transaktionskostnader för handlaren har bidragit till att Seqr är den mest använda mobila betallösningen i Europa.
www.seqr.com

Om Seamless
Seamless tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system för mobla transaktioner. Verksamheten bedrives inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar (som tillhandahålls under varumärkena SEQR©och MeaWallet™) aoch distribution av e-produkter.
www.seamless.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar