SBAB första bank att erbjuda SEQR

Stockholm, 2012-07-12 07:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

De kunder som har Nasdaq OMX-noterade Seamless lösning SEQR kan nu även betala

med mobiltelefonen direkt från sitt konto i SBAB. Därmed blir SBAB första bank att

erbjuda SEQR, som hittills gått att använda för de som vill handla på faktura.

Tjänsten är begränsad till ett visst antal användare och ansökan för tjänsten görs via

hemsidan SEQR.se

Genom att använda en QR-kod vid kassan kan kunden godkänna att deras betalning dras

direkt från bankkontot. Seamless snabba och enkla lösning gör det möjligt för detaljhandeln

att minska sina kostnader kraftigt jämfört med handel med kreditkort.

– Alla som prövar SEQR slås av hur snabb och enkel den är. Dessutom innebär vår lösning

att handlarna kan öka sin lönsamhet rejält och utan att behöva göra några investeringar i

extra utrustning, säger Peter Fredell, koncernchef för Seamless.

Konsumenten skannar en enkel QR-kod på kassaterminalen som är kopplad till Seamless

egenutvecklade transaktionsplattform. QR-koden identifierar kassan och konsumenten kan

betala direkt via mobilen.

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, VD Seamless Distribution AB, tel. 08-564 878 00, peter.fredell@seamless.se

Emil Wikström, chef för SEQR, Seamless, tel. 0709-84 55 65, emil.wikstrom@seamless.se

Om Seamless

Seamless är en av världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner och

hanterar årligen över 2,9 miljarder transaktioner genom 525 000 aktiva försäljningsställen.

Detta kombinerat med över elva års erfarenhet och närvaro i 26 länder ger Seamless en

stark position på mobilbetalningsmarknaden. Det är företagets unika transaktionsplattform

som gör SEQR möjligt. Seamless handlas på Nasdaq OMX Stockholm, kortnamn SEAM.

www.seamless.se

Om SEQR

SEQR, utvecklat av Seamless, är marknadens enklaste och snabbaste lösning för mobila

betalningar. Allt kunden behöver göra är att med SEQR-appen skanna en QR-kod vid

kassan och godkänna betalningen med sin PIN-kod. SEQR fungerar lika enkelt i fysisk

handel och i e-handel. Tack vare tekniken krävs ingen investering av handlaren. Det räcker

med en dekal med en QR-kod vid kassan och sedan sparar handlaren pengar på varje

transaktion tack vare den mycket låga transaktionsavgiften.

www.seqr.se – Twitter:@seqrse – facebook.com/seqrse

Denna information är sådan som Seamless Distribution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för

offentliggörande den 12 juli 2012. Kl 07.50

Dokument & länkar