Seamless dementerar nära förestående konvertibellån

Seamless har noterat att det förekommer ryktesspridning om att bolaget står inför en emission av ett konvertibellån. Bolaget bekräftar att diskussioner har förts med ett antal större aktieägare i syfte att undersöka möjligheterna att ge ut ett nytt lån istället för det konvertibellån om 42 MSEK som återbetalades i augusti 2017. Seamless har emellertid valt att avsluta dessa diskussioner. Bolaget bedömer därmed att någon emission av konvertibellån inte kommer att ske i närtid.

För ytterligare information, kontakta:

Martin N. Larsson, Head of Treasury/IR, martin.larsson@seamless.se, +46 8 564 878 00.

Denna information är sådan information som Seamless Distribution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktboer, 2017 kl. 14:15 CET.

Om Seamless

Seamless tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system för mobla transaktioner. Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar (som tillhandahålls under varumärkena SEQR© och MeaWallet™) och distribution av e-produkter. www.seamless.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar