Seamless förbereder för ny VD och ny ordförande

Seamless Distribution AB ("Seamless") meddelar idag att förberedelser görs för att utse John Longhurst, för närvarande bolagets styrelseordförande, till ny verkställande direktör för Seamless. Utnämningen är avsedd att träda i kraft i samband med extra bolagsstämma den 24 november 2017, för vilken kallelse har offentliggjorts idag.

I kallelsen till den extra bolagsstämman ingår ett förslag att utse Tomas Jalling till ny styrelseledamot. Tomas Jalling, nuvarande verkställande direktör för Seamless, föreslås bli ny styrelseordförande då John Longhurst tillträder sin nya befattning som Seamless verkställande direktör.

Den idag tillkännagivna kallelsen till den extra bolagsstämman innehåller även förslag till ett nytt strategiskt fokus och förslag till en nyemission i enlighet med vad som tidigare har offentliggjorts.

För ytterligare information, kontakta:
John Longhurst, styrelseordförande, john.longhurst@seqr.com, +46 8 564 878 00

Denna information är sådan information som Seamless Distribution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl. 08:50 CET.

Om Seqr
Seqr, standarden för mobila betalningar, som utvecklats av Seamless, är en säker, snabb och enkel metod för att betala med mobilen. Det enda användaren behöver göra är att skanna en QR-kod eller blippa vid en NFC- terminal. Världen över går det att betala med Seqr vid 30 miljoner terminaler. Låga investerings- och transaktionskostnader för handlaren har bidragit till att Seqr är en av de mest använda mobila betallösningarna i Europa. www.seqr.com

Om Seamless
Seamless tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system för mobila transaktioner. Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar (som tillhandahålls under varumärkena SEQR© och MeaWallet™) och distribution av e-produkter. www.seamless.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar