Seamless tillkännager aktieägares stöd för nyemission

Styrelsen i Seamless Distribution vill uttrycka sin tacksamhet till bolagets fyra största aktieägare, inklusive styrelseordföranden John Longhurst (tillsammans representerande mer än 30 % av bolagets aktiekapital) som alla bekräftar sitt stöd för (och avsikt att lämna skriftliga utfästelser att delta i) den föreslagna nyemissionen, och sitt stöd till det strategiska initiativ som tillkännagetts av styrelsen, beskrivna i vårt pressmeddelande förra veckan och inom kort i kallelse till extra bolagstämma.

Jag vill också ta tillfället i akt att be om ursäkt till våra aktieägare. Under de tre senaste åren har en investering i Seamless Distribution resulterat i en betydande värdeminskning. Sedan det nya ordförandeskapet i april 2017, och i synnerhet de ledningsförändringar som tillkännagavs i somras, har den nya Vd:n och styrelsen tvingats hantera den tuffa verklighet som de har ärvt. SEQR har misslyckats med att leverera i enlighet med förväntningarna, och det är inte längre praktiskt möjligt eller lämpligt att erbjuda ett brett utbud av tjänster för mobila betalningar med den förbrukning av finansiella resurser som det medför.

Förslaget att genom extra bolagsstämma inhämta stöd för Seamless att fokusera på vårt B2B-erbjudande bygger på en analys av våra förväntade finansiella resurser. Vi är införstådda med att många aktieägare i Seamless har investerat främst på grundval av förväntad framgång för SEQR inom B2C. Inom B2B visar emellertid vårt MeaWallet-erbjudande förbättrad genomslagskraft och vi tror att detta kommer att bli en central drivkraft för bolagets förmåga att gå mot vinst före utgången av 2018. För att vinna större förtroende hos investerare måste, och kommer vi, att demonstrera att vi verkligen har en lönsam genomslagskraft inom detta segment. Dessutom har affärsområdet eProducts omstrukturerats och är på rätt väg för att förflytta sig mot stadig vinst under den kommande perioden.

Med godkännande av en extra bolagstämma kommer ledningen att agera snabbt för att stabilisera bolaget, slutföra nyemissionen, genomföra vår strategi och leverera beständiga förbättringar vad avser utförande.

Avknoppningen av SDS i somras och förslaget om att överge B2C kommer att resultera i ett väsentligt nedbantat bolag som går in i 2018, jämfört med det som gick in 2017. Styrelsen är tacksam för det publika stöd som idag uttryckts av bolagets största aktieägare, och även till de anställda på Seamless, när vi lämnar denna svåra period och navigerar mot en väg som vi tror erbjuder den mest fördelaktiga balansen mellan risk och avkastning framöver.

John Longhurst, styrelseordförande

För ytterligare information, kontakta:
John Longhurst, styrelseordförande, john.longhurst@seqr.com, +46 8 564 878 00

Denna information är sådan information som Seamless Distribution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017 kl. 08:50 CET.

Om Seqr
Seqr, standarden för mobila betalningar, som utvecklats av Seamless, är en säker, snabb och enkel metod för att betala med mobilen. Det enda användaren behöver göra är att skanna en QR-kod eller blippa vid en NFC- terminal. Världen över går det att betala med Seqr vid 30 miljoner terminaler. Låga investerings- och transaktionskostnader för handlaren har bidragit till att Seqr är en av de mest använda mobila betallösningarna i Europa. www.seqr.com

Om Seamless
Seamless tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system för mobila transaktioner. Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar (som tillhandahålls under varumärkena SEQR© och MeaWallet™) och distribution av e-produkter. www.seamless.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar