VD Peter Fredell ökar sitt innehav ytterligare

Stockholm, 2012-07-06 07:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Peter Fredell, VD och koncernchef för Seamless – noterat på Nasdaq OMX – har erlagt likvid för att uttnyttja sin del i ett optionsprogram och köper därmed ytterligare 1 137 653 aktier i bolaget.

Peter Fredell har därefter 4 248 232 aktier i Seamless, vilket motsvarar drygt 16 procent av kapital och röster. Peter Fredell är bolagets största ägare.

– Investeringen är strategisk och långsiktig. Styrkan i vår betalningslösning SEQR gör att jag ser en betydande potential i bolaget. Detaljhandel och kunder har tagit emot vår lösning med stor entusiasm. De ser hur enkelt och snabbt det är att använda SEQR i kombination med hur mycket det går att minska kostnaderna när kortföretagen rundas, säger Peter Fredell.                   

För ytterligare information kontakta:
Peter Fredell, VD och koncernchef i Seamless, tel 08 – 564 878 00,
Mikael Malmquist, ansvarig investerarelationer, tel 08 – 564 878 12

Denna information är sådan som Seamless Distribution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 juli 2012 klockan 07:50.

Dokument & länkar