Inxide öppnar dörrarna i framtidens bilar

Inom fordonsindustrin spelar vikt en alltmer betydelsefull roll. Lättare fordon förbrukar mindre bränsle, vilket i slutänden leder till minskad miljöpåverkan. Inxide, som utvecklar smarta kompositteknologier, har därför blivit utvalda som leverantör av nya och betydligt lättare dörrhandtag till NEVS framtida personbilar.

Inxide har valts som leverantör av dörrhandtag till elbilstillverkaren NEVS. Genom att tillverka handtagen på bildörrarnas insida i komposit istället för metall, kommer vikten att kunna reduceras med hela 40 procent.

       Att bli leverantör till NEVS är naturligtvis ett stort genombrott. Ända sedan Inxide grundades 2012 har det varit en uttalad målsättning från vår sida att ta oss in i fordonsindustrin. Och med detta avtal, är vi det på allvar, säger Andreas Ljungberg, vd för Inxide.

Ett bilhandtag utsätts för stora påfrestningar. Dels väger en bildörr mycket, vilket medför att handtagen måste klara momentana krafter. Men framförallt kan de cykliska påfrestningarna, varje gång en dörr öppnas eller stängs, leda till utmattning.

       Kraven inom fordonsindustrin är höga, men vi är helt trygga i att våra produkter svarar upp mot dem. Med vår teknologi får du alla fördelar som en lättare produkt medför utan att du förlorar andra egenskaper, säger Andreas Ljungberg.

Rent konkret består Inxides leverans av en skräddarsydd kompositförstärkning bestående av två lager kontinuerlig fiber som binds samman med mindre mängd plastmatris. Denna produkt kommer sedan att utgöra armeringen, själva kärnan i det nya formsprutade dörrhandtaget. Formsprutningen kommer göras av en partner till Inxide i Kina.

Inxide har inlett arbetet med att utveckla sin kompositförstärkning och leveranser kommer att ske löpande under 2018.

       Går allt enligt plan kommer de första NEVS-bilarna med våra dörrhandtag rulla ut i trafiken i Kina i år, säger Andreas Ljungberg.

Mer information:
Andreas Ljungberg, vd Inxide AB, tel. +46 767 93 26 65

Ulf Ahlén, styrelseordförande Inxide AB, tel. +46 703 127 877 

Om Inxide
Inxide AB är ett svenskt företag som utvecklar och producerar kompositprodukter främt till fordons- plast-, sport- och fritidsindustrin. Inxides patent och teknologier möjliggör kostnadseffektiv framtagning av produkter genom att effektivare utnyttja egenskaperna hos de ingående komponenterna i kompositen. Detta leder även till såväl reducerad vikt som minskad miljöpåverkan. Inxides portfölj innehåller tre teknologier X-TECH™, X-BIM™ och X-SHELL™ som alla syftar till att producera lätta, starka och kostnadseffektiva produkter. Inxide har utvecklingskontor i Trollhättan och Schweiz samt produktion i Örkelljunga. För mer information se: inxide.se.

Dokument & länkar