Smart svensk teknologi i ny drönare

Inxide som startats med hjälp från Fouriertransform, har tillsammans med det schweiziska bolaget, senseFly, utvecklat strukturen till drönaren eXom för professionellt bruk. Inxides patenterade teknologier och en avancerad kolfiberkomposit har möjliggjort en vikt på drygt 200 gram för den bärande strukturen, vilket är helt avgörande för att kunna bredda användningsområdena för professionella drönare.

Till skillnad från enklare drönare för konsumentbruk är eXom en drönare utvecklad för professionellt bruk av till exempel geologer, lantmätare, arkitekter med flera. Den är bestyckad med HD-video, värmekamera, 360 graders synfält, avancerade sensorer, WIFI, stabilisatorer med mera och kan programmeras för att helt självständigt övervaka eller scanna in omgivningen. Konceptet och drönaren är helt unika.

Reglerna för obemannade farkoster varierar från land till land, men generellt gäller att desto lättare drönaren är, desto enklare tillstånd krävs. I Sverige kan man för tillfället få den enklaste formen av UAS-tillstånd (Unmanned Aircraft Systems), kategori 1, om drönaren väger mindre än 1,5 kg. Genom eXom’s lätta, men fortfarande extremt starka bärande struktur uppnås höga flygprestanda och större möjligheterna och ändå lätt kunna erhålla nödvändiga myndighetstillstånd.  

Det är första gången ett svenskt företag har lyckats leverera en avancerad kolfiberstuktur till en drönare med korta ledtider och tillräckligt höga kvalitetskrav. Inxide’s lättviktsteknologier möjliggör effektiv tillverkning av fiberkomposit i höga volymer där design, prestanda och egenskaper ställer höga krav. Användningen av lättviktskomposit medför en rad hållbarhets- och kostnadsfördelar som till exempel lägre bränsleförbrukning och utökad lastkapacitet inom den tunga fordonsindustrin.

”Inxide AB är med sina patenterade lättviktsteknologier, redan en god bit på väg att bli en betydande spelare inom den växande kompositindustrin. Vi möter behovet av lätta och kostnadseffektiva kompositlösningar inom fordons-, sport- och fritidsindustrin. Målet är smarta och kostnadseffektiva lättviktskonstruktioner i höga volymer”, säger Björn Wessman, vd Inxide.

”Det är mycket tillfredsställande att se att vår gemensamma satsning på bolaget bär frukt. Under de kommande fem åren förväntas kompositmarknaden växa med cirka fem procent per år och 2018 förväntas den globala marknaden omsätta cirka 34 miljarder USD. Inxide står väl rustade i konkurrensen”, säger Per Nordberg, vd Fouriertransform.

Inxide ställer ut på JEC Composites i Paris 10-12 mars där bland annat eXom-drönaren tillsammans med andra spännande teknologier och applikationer från Inxide kommer att visas upp.

För ytterligare information:
Björn Wessman, vd Inxide AB, tel. +46 709 704 326

Ulf Ahlén styrelseordförande Inxide AB, tel. +46 703 127 877 
Per Nordberg, vd Fouriertransform AB, tel +46 8 410 40 601

Taggar:

Dokument & länkar