Begäran om kallelse till extra bolagsstämma

Report this content

Aktieägare i Inzile AB (publ) motsvarande 51,42 procent av aktier och röster i bolaget har inkommit med en begäran om kallelse till extra bolagsstämma enligt 7 kap. 13§ 2 st. ABL. Begäran har inkommit med anledning av den tidigare aviserade affären mellan Inzile och QEV Tech Holdings som har informerats om den 21 juni respektive 5 augusti.

Bolaget avser att verka för att kalla till en extra bolagsstämma med syfte att ta ställning till affären med QEV Tech Holdings samt besluta om fyllnadsval av styrelsen. 

Tidpunkt för denna stämma är i dagsläget inte möjligt att fastställa men mer information kommer att följa så snart det går.

 För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, huvudägare & styrelseordförande Inzile, ragnar.ahgren@inzile.com, +46 73 356 89 89

Om Inzile

Inzile är ett svenskt techbolag som tillverkar intelligenta eldrivna fordon samt skapar moderna transport- och servicelösningar för ett hållbart samhälle. Företagets vision är att befria världen från utsläpp av fossila bränslen och snabba på klimatomställningen genom att bidra till hållbara städer som förbättrar människors livskvalitet.

Inzile grundades 2012 utifrån en stark vilja att framtidsanpassa arbetsfordonssektorn och i teamet finns några av Skandinaviens främsta auktoriteter inom eldrivna fordon, digitalisering, tillverkning och inköp. Inzile utvecklar, producerar och säljer innovativa fordonslösningar för en global marknad utifrån Nordens utmanande klimat, säkerhetskrav och miljöstandarder. Bolaget har svenskt säte med huvudkontor och produktion i Västervik, R&D i Tranås samt marknadskontor i Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor, +46 8 528 00 399, info@fnca.se.

För mer information, vänligen besök: www.inzile.com

Prenumerera

Dokument & länkar