Inzile fullföljer transaktionen med eFashion Championship

Report this content

Inzile AB (publ) har idag den 12 oktober 2021 fullföljt transaktionen med eFashion Championship PTE Ltd (”eFC”) som offentliggjordes den 5 augusti 2021, enligt följande. 

I enlighet med ett enhälligt godkännande från en extra bolagstämma i Inzile den 20 september 2021 har Inzile förvärvat 80% av aktierna i QEV Tech Holdings S.L, (”QEV Holdings”), vilket i sin tur äger 19,64% av aktierna i det spanska elfordonsinriktade teknikbolaget QEV Technologies SL. Köpeskilling var ca 494 MSEK och tillträde ägde rum omedelbart. 

I samband med förvärvet har styrelsen för Inzile, enligt den nämnda extra bolagstämmans enhälliga bemyndigande, beslutat om en riktad nyemission till eFC, genom kvittning av eFC:s hela fordran mot Inzile hänförlig till överlåtelsen av aktierna i QEV Holdings. Detta innebär att eFC efter registrering av emissionen kommer att äga 63% av Inzile. Teckningskurs var 14,62 SEK per aktie, vilket grundar sig på volymvägd snittkurs under perioden 20 september-6 oktober 2021. 

Ett villkor för förvärvet var att eFC beviljades ett undantag från sin budplikt som annars skulle ha uppkommit i samband med aktieteckning i den aktuella emissionen. Ett sådant undantag har beviljats av Aktiemarknadsnämnden, varför villkoret har uppfyllts.

För ytterligare information:

Klas Åhgren, tf VD Inzile, klas.ahgren@inzile.com, 070 985 58 02

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2021 kl. 16.30 CET.

Om Inzile

Inzile är ett svenskt techbolag som tillverkar intelligenta eldrivna fordon samt skapar moderna transport- och servicelösningar för ett hållbart samhälle. Företagets vision är att befria världen från utsläpp av fossila bränslen och snabba på klimatomställningen genom att bidra till hållbara städer som förbättrar människors livskvalitet.

Inzile grundades 2012 utifrån en stark vilja att framtidsanpassa arbetsfordonssektorn och i teamet finns några av Skandinaviens främsta auktoriteter inom eldrivna fordon, digitalisering, tillverkning och inköp. Inzile utvecklar, producerar och säljer innovativa fordonslösningar för en global marknad utifrån Nordens utmanande klimat, säkerhetskrav och miljöstandarder. Bolaget har svenskt säte med huvudkontor och produktion i Västervik, R&D i Tranås samt marknadskontor i Stockholm.

Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Redeye AB är bolagets Certified Adviser, 08 121 57 690, certifiedadviser@redeye.se.

För mer information, vänligen besök: www.inzile.com

Om Group eFashion Championship PTE. LTD

eFC ägs av grundaren till ABB Formula E Championship, Enrique Bañuelos de Castro, som ger tillgång till intressenter på marknaden för elmobilitet. eFashionChampionship (eFC) är en elhypercar racingserie som samarbetar med världens mest kända lyxvarumärken. Mästerskapet syftar till att fokusera på det ökade medvetandet mot hållbarhet, i samarbete med de mest inflytelserika varumärkena och individerna. eFC ökar även attraktionen för elfordon hos s.k. high-net-worth individuals, vilket i sin tur accelererar utvecklingen av elfordonsindustrin som helhet.

Prenumerera

Dokument & länkar