IP-Only lanserar ett förbättrat markavtal för att underlätta fiberutbyggnad – fokus på enkelhet och kvalitet

För att underlätta fiberutbyggnaden har IP-Only, fiberaktören som byggde mest av alla på landsbygden under 2017, tillsammans med LRF Konsult tagit fram ett bättre markavtal för markägare. Fokus är enkelhet och kvalitet.
– IP-Only arbetar på bred front för att förbättra kvaliteten i sina landsbygdsprojekt, ett led i detta har varit att ta fram ett tydligare markavtal, säger Katarina Henriksson, ansvarig för markavtal på IP-Only.

Fiberutbyggnaden är en av vår tids största infrastrukturprojekt. IP-Only investerar stort i utbyggnaden av fiber till nytta för medborgare, företag och offentliga verksamheter. Utbyggnaden innebär att tusentals mil fiberschakt skall utföras varje år, och för att lyckas med detta behöver fiberaktörerna markägares medgivande. För att utbyggnaden ska ske så kvalitativt och schyst som möjligt krävs därför bra markavtalsvillkor.

– Fiberutbyggnaden i landsbygd innebär stora utmaningar för branschens aktörer med omfattande tillståndshantering, långa avstånd och andra markförhållanden än i tätort. IP-Only arbetar på bred front för att förbättra kvaliteten i sina landsbygdsprojekt, ett led i detta har varit att ta fram ett tydligare markavtal, säger Katarina Henriksson, ansvarig för markavtal på IP- Only.

IP-Only, den fiberaktör som byggde mest på landsbygden förra året, kan i dag presentera ett nytt markavtal med fokus på enkelhet och kvalitet. Det nya markavtalet innehåller bland annat följande punkter.

  • Det framgår att IP-Only förlägger enligt Robust fiber, anvisningar som IP-Only tillsammans med bland andra Post- och telestyrelsen tagit fram för att öka kvaliteten i fiberutbyggnaden
  • Markägare ska bli kontaktade i god tid innan arbetet startar i och runt fastigheten
  • IP-Only ska söka samråd med markägaren för att undvika skador på befintliga ledningar och övriga viktiga anläggningar – och vid behov märka ut dessa

– Kunskapen från vår markavtalsgrupp, vilka har mångårig erfarenhet av frågeställningar som rör markanvändning i lantbruket, är ett sätt för oss för att uppnå högre kvalitet. Vi är dessutom mycket glada för att vi lyckats nå samsyn i dessa frågor med LRF Konsult som hjälper många berörda markägare i denna typ av ärenden. För oss är det viktigt att möta problemen och ha en dialog för att kunna skapa de bästa förutsättningar för fiberutbyggnaden och samtidigt möta markägares behov, säger Katarina Henriksson.
 

Mediakontakt
Niclas Karnhill, ansvarig press och samhällskontakter, IP-Only
Tel: +46 708 70 00 60
E-post: niclas.karnhill@ip-only.se

Om IP-Only
IP-Only är en svensk internetoperatör som bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden och lägger därmed grunden för det digitala samhället. Företaget investerar i Sverige, driver ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger kontinuerligt ut ny fiberinfrastruktur. Alla IP-Onlys nät är öppna och neutrala. Företaget har flera datacenter och erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för hela IP-Onlys arbete. Läs gärna mer på www.ip-only.se

Taggar:

Om oss

IP-Only är en svensk Internetoperatör som bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden och lägger därmed grunden för det digitala samhället. Företaget investerar i Sverige, driver ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger kontinuerligt ut ny fiberinfrastruktur. Alla IP-Onlys nät är öppna och neutrala. Företaget har flera datacenter och erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för hela IP-Onlys arbete. Läs gärna mer på www.ip-only.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Fiberutbyggnaden i landsbygd innebär stora utmaningar för branschens aktörer med omfattande tillståndshantering, långa avstånd och andra markförhållanden än i tätort. IP-Only arbetar på bred front för att förbättra kvaliteten i sina landsbygdsprojekt, ett led i detta har varit att ta fram ett tydligare markavtal.
Katarina Henriksson, ansvarig för markavtal på IP- Only
Kunskapen från vår markavtalsgrupp, vilka har mångårig erfarenhet av frågeställningar som rör markanvändning i lantbruket, är ett sätt för oss för att uppnå högre kvalitet. Vi är dessutom mycket glada för att vi lyckats nå samsyn i dessa frågor med LRF Konsult som hjälper många berörda markägare i denna typ av ärenden. För oss är det viktigt att möta problemen och ha en dialog för att kunna skapa de bästa förutsättningar för fiberutbyggnaden och samtidigt möta markägares behov.
Katarina Henriksson, ansvarig för markavtal på IP- Only