IP-Only utser Frida Westerberg till ny vd och koncernchef

Report this content

IP­-Onlys styrelse har utsett Frida Westerberg till ny vd och koncernchef för IP-­Only. Frida Westerberg är idag vice vd på bolaget och tillträder omgående.


Efter att framgångsrikt ha tagit marknadsandelar på privatmarknaden, tar IP-Only nu nästa steg i bolagets utveckling. Fokus flyttar från nyförsäljning på konsumentmarknaden, som börjat plana ut, till den växande företagsmarknaden. 

– IP-Only har utvecklats starkt genom förvärv och en snabb organisk tillväxt och går nu in i en ny tillväxtfas. Jag är övertygad om att Frida Westerberg med sin kompetens och tydliga ledarskap kommer att driva de förändringar som krävs för att utveckla bolaget till nästa nivå, säger Gunnar Asp, ordförande för IP-Only.

Frida Westerberg har under de senaste elva åren innehaft ledande positioner inom Bonnierkoncernen, senast som vice vd på SF Studios. Frida Westerberg har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och började sin karriär på Goldman Sachs i London.

– Vi har en spännande tid framför oss och det är otroligt inspirerande att få vara med och utveckla förutsättningarna för att svenska företag, kommuner och hushåll ska kunna ta del av den snabba förändringstakt som sker genom digitala tjänster och erbjudanden. Fibernäten är grunden som möjliggör den våg av digitalisering som nu accelererar i hela vårt samhälle och IP-Only är unikt positionerat. Det gäller att vi är effektiva och har fokus på de tjänster som bidrar med störst värde för våra kunder, säger Frida Westerberg vd och koncernchef för IP­-Only.

IP-Only driver framgångsrikt fiberutbyggnaden med målbilden att hela Sverige ska få tillgång till ett öppet och kraftfullt nät.

– Jag har fått leda IP-Only under en stark expansionsperiod. Vi har varit framgångsrika på privatmarknaden och är den aktör som byggt flest fiberanslutningar på landsbygden under 2017. Jag välkomnar Frida Westerberg som ny vd och vet att hon har det som krävs för IP-Onlys fortsatta tillväxtresa, säger Henrik Ringmar.

– Jag vill tacka Henrik Ringmar för hans tid på bolaget och för hans viktiga bidrag till IP-Onlys framgångar, säger Gunnar Asp, ordförande för IP-Only.

Frida Westerberg har idag tillträtt som vd och koncernchef för IP-Only. Henrik Ringmar kommer under en övergångsperiod att stå till företagets förfogande.
 

Högupplöst bild på Frida Westerberg: https://ipon.ly/fridaw


Mediakontakt
Niclas Karnhill, ansvarig press och samhällskontakter, IP-Only
Tel: +46 708 70 00 60
E-post: niclas.karnhill@ip-only.se

Om IP-Only
IP-Only är en svensk internetoperatör som bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden och lägger därmed grunden för det digitala samhället. Företaget investerar i Sverige, driver ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger kontinuerligt ut ny fiberinfrastruktur. Alla IP-Onlys nät är öppna och neutrala. Företaget har flera datacenter och erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för hela IP-Onlys arbete. Läs gärna mer på www.ip-only.se

Taggar:

Media

Media

Citat

IP-Only har utvecklats starkt genom förvärv och en snabb organisk tillväxt och går nu in i en ny tillväxtfas. Jag är övertygad om att Frida Westerberg med sin kompetens och tydliga ledarskap kommer att driva de förändringar som krävs för att utveckla bolaget till nästa nivå.
Gunnar Asp, ordförande för IP-Only
Vi har en spännande tid framför oss och det är otroligt inspirerande att få vara med och utveckla förutsättningarna för att svenska företag, kommuner och hushåll ska kunna ta del av den snabba förändringstakt som sker genom digitala tjänster och erbjudanden. Fibernäten är grunden som möjliggör den våg av digitalisering som nu accelererar i hela vårt samhälle och IP-Only är unikt positionerat. Det gäller att vi är effektiva och har fokus på de tjänster som bidrar med störst värde för våra kunder.
Frida Westerberg vd och koncernchef för IP­-Only
Jag har fått leda IP-Only under en stark expansionsperiod. Vi har varit framgångsrika på privatmarknaden och är den aktör som byggt flest fiberanslutningar på landsbygden under 2017. Jag välkomnar Frida Westerberg som ny vd och vet att hon har det som krävs för IP-Onlys fortsatta tillväxtresa.
Henrik Ringmar