Surahammar nästa kommun att digitaliseras – fiberoffensiv presenteras

Surahammars kommun presenterar i dag en plan på fiberutbyggnad tillsammans med IP-Only. Fler än hälften av medborgarna har beställt fiberanslutning och intresset ökar ständigt. 
– Vi ska vara ett digitalt föredöme bland kommuner i Sverige och basen för det är ett snabbt fibernät. Detta är vår tids stora infrastrukturprojekt, och intresset är glödhettsäger Tobias Nordlander, kommunstyrelsens ordförande i Surahammars kommun.

Surahammars kommun och IP-Only har sedan en tid samarbetat kring fiberutbyggnaden, något som nu fördjupas när kommunen siktar på att ta täten bland kommuner vad gäller fiberanslutningar. I dag har över hälften redan beställt fiber i kommunen och antalet stiger för varje dag.

– Fiberutbyggnaden är inte ett hobbyprojekt för oss, det är betydligt viktigare än så. Fiberutbyggnaden är en absolut nödvändighet för att få alla – tätort och landsbygd – att vara delaktiga i morgondagens arbetsliv och offentliga tjänster – inte minst inom sjukvård. Det är ytterst ett demokrati- och samhälllsutvecklingsprojekt, säger Erkki Visti, kommunstyrelsens andra vice ordförande i Surahammars kommun.  

Målet är att 100 procent av medborgarna får möjlighet att ansluta sig till fibernätet senast under första halvåret 2018. Det är betydligt offensivare än regeringens bredbandsmål som är att 95 procent av Sveriges medborgare ska ha tillgång till fibernätet senast år 2020.

– Vi siktar inte högt, vi siktar högst. Vi ska vara ett digitalt föredöme bland kommuner i Sverige och basen för det är ett snabbt fibernät. Detta är vår tids stora infrastrukturprojekt, och intresset är glödhett. Allt fler förstår att det inte blir billigare, eller enklare, att beställa fiber än nu, säger Tobias Nordlander, kommunstyrelsens ordförande i Surahammars kommun.  

Exempel på områden i kommunen och antal beställningar:

  • Virsbo: 74 procent
  • Ramnäs: 73 procent
  • Landsbygden: 63 procent

Just nu pågår schaktningsarbete i stora delar av kommunen, ett arbete som kommer att fortsätta under första halvåret nästa år.

– Trenden i fiberbranschen är tydlig – där man lyckats bäst med utbyggnaden är där privata och offentliga aktörer samarbetar på ett bra sätt. Vårt samarbete med Surahammar är ett sådant exempel. Nu ser vi fram emot att bygga framtidens fibernät till så många, och så fort, som möjligt, säger Kajsa Danielsson, regionchef Mälardalen, IP-Only.


Mediakontakt
Niclas Karnhill, ansvarig press och samhällskontakter, IP-Only
Tel: +46 708 70 00 60
E-post: niclas.karnhill@ip-only.se


Om IP-Only
IP-Only är en svensk internetoperatör som bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden och lägger därmed grunden för det digitala samhället. Företaget investerar i Sverige, driver ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger kontinuerligt ut ny fiberinfrastruktur. Alla IP-Onlys nät är öppna och neutrala. Företaget har flera datacenter och erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för hela IP-Onlys arbete. Läs gärna mer på www.ip-only.se 

Taggar:

Om oss

IP-Only är en svensk Internetoperatör som bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden och lägger därmed grunden för det digitala samhället. Företaget investerar i Sverige, driver ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger kontinuerligt ut ny fiberinfrastruktur. Alla IP-Onlys nät är öppna och neutrala. Företaget har flera datacenter och erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för hela IP-Onlys arbete. Läs gärna mer på www.ip-only.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Fiberutbyggnaden är inte ett hobbyprojekt för oss, det är betydligt viktigare än så. Fiberutbyggnaden är en absolut nödvändighet för att få alla – tätort och landsbygd – att vara delaktiga i morgondagens arbetsliv och offentliga tjänster – inte minst inom sjukvård. Det är ytterst ett demokrati- och samhälllsutvecklingsprojekt.
Erkki Visti, kommunstyrelsens andra vice ordförande i Surahammars kommun
Vi siktar inte högt, vi siktar högst. Vi ska vara ett digitalt föredöme bland kommuner i Sverige och basen för det är ett snabbt fibernät. Detta är vår tids stora infrastrukturprojekt, och intresset är glödhett. Allt fler förstår att det inte blir billigare, eller enklare, att beställa fiber än nu.
Tobias Nordlander, kommunstyrelsens ordförande i Surahammars kommun
Trenden i fiberbranschen är tydlig – där man lyckats bäst med utbyggnaden är där privata och offentliga aktörer samarbetar på ett bra sätt. Vårt samarbete med Surahammar är ett sådant exempel. Nu ser vi fram emot att bygga framtidens fibernät till så många, och så fort, som möjligt.
Kajsa Danielsson, regionchef Mälardalen, IP-Only