Iprobe erhåller genombrottsorder

Iprobe erhåller genombrottsorder - Ramavtal tecknat med Viterra Energy Services om 100.000 mätare Det svenska företaget Iprobe som utvecklar och marknadsför kompletta system för mätning och fjärravläsning av elförbrukning har tecknat ett ramavtal med Viterra Energy Services. Ramavtalet ger Viterra exklusiv rätt att på den svenska marknaden marknadsföra Iprobes produkter i segmentet kollektiv-el till fastighetsägare. Ordern är på totalt 100.000 Iprobe 3PC mätare för fjärravläsning av kollektiv-el med en initial leverans under andra kvartalet 2004 om 2.500 enheter. Avtalet innebär att Vittera får exklusiv rätt att marknadsföra Iprobes 3PC mätare inom segmentet kollektiv el. Kollektiv-el är beteckning för elförbrukning i fastigheter där elen ingår i hyran. Genom Iprobes teknik kan fastighetsägare mäta varje enskild förbrukare och därigenom erhålla bättre översikt och planering av elförbrukning. Första leverans om 2.500 mätare beräknas ske under andra kvartalet 2004 med slutleverans av ordern under 2005. - Vi gläder oss mycket åt ordern från Viterra, framför allt då det är en kvittens på att vår teknik håller absolut högsta klass. Viterra är världens ledande leverantör av mät- och debiteringstjänster för elförbrukning och för oss på Iprobe kan vi inte få en bättre samarbetspartner och kund, säger Jouko Törmälä, VD för Iprobe. - Iprobes teknik representerar ett nytänkande inom branschen med en helt ny metod. Konstruktionen av mätaren innebär enklast tänkbara installation vilket avsevärt kommer att sänka kostnader och tidsåtgång vid installationer. Tillsammans med Iprobes mätare får vi nu ett kraftfullt erbjudande till marknaden inom kollektiv-el, säger Esko Nieminen, VD för Viterra Energy Services. För ytterligare information: Johan Asplund, Styrelseordförande Iprobe AB, tel. 08-600 80 60 alt mobil. 0708-10 19 19 eller E-Post: johan.asplund@iprobe.se Jouko Törmälä, VD, Iprobe AB, tel. 08-600 80 60 alt. mobil. 0708-55 38 38 eller E-post: jouko.tormala@iprobe.se Esko Nieminen, VD, Viterra Energy Services AB, tel. 08-562 055 00 alt. mobil. 070-630 39 11 eller E-post: esko.nieminen@viterra-es.se Besök även www.iprobe.se och www.viterra-es.se Iprobe är ett svenskt företag som utvecklar, marknadsför och säljer kompletta system för mätning och fjärravläsning av elförbrukning. Iprobes framtidssäkra patenterade system ärTCP/IP baserat där varje elmätare har en egen IP-adress och mätdata överförs via Internet. Iprobe etablerades 2000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/05/20031205BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/05/20031205BIT00080/wkr0002.pdf

Dokument & länkar