Delårsrapport andra kvartalet 2020

Report this content

Irisity AB (publ) levererar ett andra kvartal med fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet.

VD kommenterar andra kvartalet:

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 9,6 MSEK (8,9) och aktiverat arbete till 1,0 MSEK (4,5). EBITDA uppgick till -0,1 MSEK (-2,4) och resultat efter skatt till -3,5 MSEK (-5,8). Bruttomarginalen var 67,6 procent (58,1). Kassalikviditeten vid periodens utgång var 30,6 MSEK.

Irisity har inlett ett internationellt samarbete och partnerskap med den världsledande säkerhetskoncernen G4S. Det framgångsrika samarbetet i Baltikum utvidgas nu till möjligheten att leverera IRIS till utvalda såväl befintliga som nya säkerhetsobjekt för G4S globalt. G4S hanterar ett mycket stort antal skyddsobjekt och kameror med verksamhet i närmare hundra länder. Samarbetet med G4S är strategiskt och prioriterat men innebär ingen exklusivitet varför våra förhandlingar med andra internationella säkerhetsbolag inte begränsas.

Försäljningen i Norden fortsätter att svara för en basintäkt men osäkerheten i marknaden medför en ökad ovilja hos kunderna att binda upp sig, varför konvertering till den rörliga prismodellen och engångsköp fortsatt under perioden. Så snart den nordiska marknaden stabiliserats förväntas en normal balans mellan rörlig (SaaS) och fast prismodell (MRR).

För att säkerställa leverans till våra internationella kunder förlängs inte korttidspermitteringsstödet utan vi återupptar full kraft för samtliga funktioner inkluderat R&D, kundstöd och SaaS teamen.

Irisity går nu in i en expansionsfas där vår marknadsledande kameraanalys rullas ut på en global marknad tillsammans med starka internationella partners. Vi står väl rustade inför denna utmaning, med ett kompetent team, stark kassa och en efterfrågad spetsprodukt.

Marcus Bäcklund

 

Sammanfattning av andra kvartalet 2020:

  • Nettoomsättning 9,6 MSEK (8,9).
  • Aktiverat arbete 1,0 MSEK (4,5).
  • Bruttomarginal 67,6 procent (58,1).
  • Rörelseresultat (EBITDA) -0,1 MSEK (-2,4).
  • Resultat efter skatt -3,5 MSEK (-5,8).
  • Kassalikviditet vid periodens utgång 30,6 MSEK (15,2).
  • SaaS intäkt 8,1 MSEK (6,6).
  • MRR vid utgången av kvartalet 1,2 MSEK (2,4).

Rapporten finns tillgänglig på www.irisity.com

 

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 08:00 CET on 6 August 2020.

Marcus Bäcklund, CEO

Phone: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

 

Erik Stenberg, CFO

Phone: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com

 

About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, powered by machine learning, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s fully cloud based SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to few pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of clients throughout Scandinavia and internationally protecting thousands of security assets.

 

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 •  certifiedadviser@penser.se