Delårsrapport fjärde kvartalet 2016

Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) redovisar idag sitt resultat för fjärde kvartalet 2016. 

VD-kommentar:

Vårt strategiska fokus är att ta ledningen i den omfattande digitalisering som nu sker inom bevakningsbranschen. I januari 2017 inleddes ett omställningsarbete i syfte att förflytta bolaget från förlusttyngt entreprenörsläge till lönsamt tillväxtföretag. Vissa omställningskostnader har belastat fjärde kvartalet 2016, ytterligare engångskostnader tas under första kvartalet 2017. Vi hoppas nå full effekt av omställningen från och med andra kvartalet 2017. Mindmancer skall därefter exekvera mot tillväxt baserat på en stabil finansiell och operationell grund.

Vår patenterade AI-baserade mjukvara ger oss unika möjligheter att driva omställningen mot intelligenta ekosystem för bevakning. Vi avser nu att öka takten i vår innovation och R&D med målet att bli den ledande leverantören av intelligenta bevakningslösningar.

Marcus Bäcklund

Fjärde kvartalet 2016 i sammandrag:

-        Omsättningen uppgick till 5,1 (5,7) MSEK och EBITDA uppgick till -7,1 (-0,9) MSEK.

-        Bruttomarginalen uppgick till 62,4 (71,6) procent

-        Resultat efter skatt uppgick till -11,9 (-2,0) MSEK

-        Bolaget slutförde nyemission vilket tillförde ca 19,5 MSEK

Rapporten finns tillgänglig på www.mindmancer.se 

Mindmancer AB (publ.)

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@mindmancer.se

Mindmancer AB (publ.) utvecklar och levererar patenterad intelligent kamerateknologi. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet skräddarsyr Mindmancer bevakningen för allt från stöldbegärlig egendom, skadegörelse till skolbarn. Tillsammans med våra partners levererar vi integrerade heltäckande säkerhetslösningar.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar