DELÅRSRAPPORT FÖR MINDMANCER AB (PUBL) 2014

 April – 30 juni 2014

  • Omsättningen uppgick till 4,7 MSEK (7,7)
  • Minskningen beror i sin helhet på att kunderna valt kortare bindningstider, orderingången ökade med 3%
  • Bruttoresultatet uppgick till 3,4 MSEK (6,7)
  • Rörelseresultatet uppgick under perioden till -1,6 MSEK (2,9), minskningen jämfört med föregående år beror i huvudsak på planerade kostnadsökningar och av att kunderna valt kortare bindningstider
  • Utvecklingen under andra kvartalet följer planen och mycket kraft har lagts på att bygga organisationen och förbereda inför 2015
  • Abonnemangsportföljen fortsätter öka och det med låga kundavgångar
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,8 MSEK (2,7)
  • Under första halvåret ökade leveranser av nya system med 31%
  • Mindmancer har erhållit patent för hantering av videolarm för intelligent kamerabevakning
  • Mindmancer utökar samarbetet med Skan-Kontroll i Norge genom samaktivitet på mässor

Utdrag ur VD kommentar

Orderingången växte med 3 procent medan antalet levererade system var 11 procent lägre än samma period föregående år. Minskningen kan härledas till ett projekt med en större beställning till flera skolor som dragit ut på tiden.

Abonnemangsportföljen fortsätter att öka med nya kunder och har fortsatt låga kundavgångar. Sett över det första halvåret ökade leveranserna av nya system med 31 procent.

Vi ser två tydliga trender på marknaden. Fortsatt stark tillväxt av intelligent kamerabevakning samt konsolideringar inom säkerhetsbranschen. Vi tror att dessa trender kommer att fortsätta allt eftersom marknaden utvecklas och mognar och Mindmancer kommer ta en aktiv roll i denna händelseutveckling.

För ytterligare information kontakta:
Johnny Berlic, VD, johnny.berlic@mindmancer.se 031-789 40 01

Mindmancer har ett aktivt förhållningssätt till säkerhet. Genom användning av kameror kan vi förebygga skadegörelse, intrång, stöld och brand. Mindmancer är marknadsledande på bygg- och skolbevakning i Sverige och stor leverantör av intelligent kamerabevakning till industriföretag. Bolaget har verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Polen samt levererar till övriga Europa och USA.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Mindmancers grundvärderingar är helt centralt för hur vi verkar Vi respekterar och bryr oss om varandra och våra kunder. Ärlighet, öppenhet och tydlighet genomsyrar allt vi gör. Vi vill mer.
Twittra det här

Citat

under det första halvåret ökade leveranserna av nya system med 31 procent
Johnny Berlic