Delårsrapport för Mindmancer AB (publ) Q3 2016

Mindmancer har nu släppt delårsrapporten för det tredje kvartalet och du kan läsa den i sin helhet här: Mindmancer Q3 2016.

Rapporten dyker in i våra nyckeltal för att klargöra hur vi ser på vår abonnemangsportfölj och vilka effekter tillsvidareavtal ger på resultatet.

Om churn-rate och mycket mer finns att läsa i rapporten.

1 juli – 30 september 2016

  • Faktureringen ökade med 15 procent till 6,8 MSEK (5,9).
  • Omsättningen ökade med 36 procent till 6,7 MSEK (4,9), varav andelen aktiverat arbete stod för 0,9 MSEK (0,3).
  • Bruttomarginalen uppgick till 74,1 procent (70,1).
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 0,2 MSEK (-0,3).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -0,9 MSEK (-1,4).
  • Bolagets VD avgick, kvarstår som konsult och styrelseledamot.
  • Bolagets CIO, Patric Broman, utsedd till tf VD.
  • Bolagsstämman bemyndigade Styrelsen att genomföra nyemission.
  • Partneravtal signerades med distributörer i Sydafrika och Irak.
  • Europeiska patentverket beviljade Mindmancers patent för adaptiv svartmaskning.

CFO Mindmancer AB (publ)

E-mail: erik@mindmancer.se

Du som kund är unik. Du har dina erfarenheter, dina villkor, dina behov. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet är vårt syfte att leverera bevakningen som passar just dig – vare sig det handlar om stöldbegärlig egendom, skadegörelse eller skolbarn.

Hos oss går innovation och integritet hand i hand. Vi på Mindmancer utvecklar aktivt intelligent kamerabevakning och samarbetet med våra partners resulterar i heltäckande säkerhetslösningar.

Vi på Mindmancer levererar en tryggare vardag.

---

Denna information är sådan information som Mindmancer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2016 kl. 08.00 CET.

This information is information that Mindmancer AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08.00 CET on the 9th of November 2016.

Certified Advisor: Remium Nordic AB • +46 8 454 32 00 • www.remium.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar