Delårsrapport Mindmancer AB (publ) januari-mars 2014

1 januari – 31 mars 2014

  • Omsättningen ökade med 22 procent till 3,49 MSEK (2,85).
  • Bruttoresultatet ökade med 49 procent till 1,9 MSEK (1,3)
  • Rörelseresultatet uppgick under perioden till -2,9 MSEK (-1,5) huvudsakligen beroende på planerade externa kostnadsökningar.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,9 MSEK (-1,7).
  • Mindmancer blev omskrivet i media för bolagets arbete med teknologi för suicidprevention. En möjlig teknologitillämpning där Mindmancers erbjudande framför allt väckt intresse internationellt.
  • David Giaina anställdes som försäljningschef. Rollen är en del i bolagets ledningsgrupp.

- 2014 fortsätter vi att följa planen och använder kapitalet från nyemissionen till att bygga laget och ta marknadsandelar. Bruttoresultatet på den underliggande affären som ökade med 49 procent är fortsatt i fokus samtidigt som vi kommer fortsätta att investerar i marknadsaktiviteter och personal enligt plan.

Att växa och ta marknadsandelar i större steg kräver kapital men vi har tidigare bevisat vår affärsmodell och visat hur vi kan kombinera tillväxt och lönsamhet, säger Johnny Berlic VD på Mindmancer AB.


För ytterligare information kontakta:
Johnny Berlic, VD, johnny.berlic@mindmancer.se 031-789 40 01

Mindmancer har ett aktivt förhållningssätt till säkerhet. Genom användning av kameror kan vi förebygga skadegörelse, intrång, stöld och brand. Mindmancer är marknadsledande på bygg- och skolbevakning i Sverige och stor leverantör av intelligent kamerabevakning till industriföretag. Bolaget har verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Polen samt levererar till övriga Europa och USA.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Bruttoresultatet på den underliggande affären ökade med 49 %
Johnny Berlic