Irisity AB (publ) förvärvar Agent Vi, ledande bolag inom AI-driven videoanalys.

Report this content

Irisity AB (publ) har idag ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Agent Vi, en ledande leverantör av AI-driven videoanalys. Köpeskillingen om 67,5 miljoner USD erläggs dels kontant 8 miljoner dollar och dels med Irisityaktier för 59,5 miljoner dollar. Sammanslagningen av bolagen skapar en global ledare inom avancerad AI-baserad videoanalys för säkerhetsbranschen med en produktportfölj och teknik utan jämförelse.

Agent Video Intelligence (Agent Vi), med huvudkontor i Israel och kontor i USA och Singapore, är en ledande leverantör av AI-drivna videoanalyslösningar, som arbetar världen över via ett nätverk av återförsäljare och globala partnerskap, samt med ett utvecklingsteam i världsklass.

Förvärvet skapar en av de största och mest betydande globala leverantörerna av avancerad AI-baserad videoanalys för förbättrad säkerhet och trygghet. Genom starka partnerskap, som G4S och Securitas, med anställda i Sverige, Israel, USA och Singapore, samt tillsammans med en oöverträffad produktportfölj, är det sammanslagna bolaget i framkant av avancerad videoanalys.

”Vi är mycket glada över att välkomna detta framgångsrika team till Irisity. Agent Vi har byggt ett betydande marknadsledande varumärke och global närvaro. Vi är imponerade av både teamet och tekniken ”, säger Marcus Bäcklund, VD för Irisity.

Agent Vi har ett stort antal återförsäljare och distributörer i mer än 90 länder, samt samarbetsavtal med säkerhetsjättar som Securitas. Den totala intäkten 2020 var 6,1 miljoner dollar, med EBITDA -0,4 miljoner dollar och nettoresultatet 0,3 miljoner dollar. Förvärvet förväntas bidra med intäkter som överstiger 12 miljoner USD under de kommande tolv månaderna och förväntas bidra till ett positivt kassaflöde på årsbasis 2021.

"Vi är oerhört stolta och glada över möjligheterna för den kombinerade Irisity-Agent Vi-framtiden, och ser fram emot vår gemensamma resa med utökad geografisk täckning samt starkare verkställandekraft", säger Itsik Kattan, VD för Agent Vi.

Då bolagen är av lika storlek, med kompletterande kundbas och geografisk täckning, samt med ambitiösa tillväxtagendor, förväntas förvärvet skapa synergieffekter inom produktutveckling, teknik, marknadsföring och försäljning.

”Detta förvärv är i linje med vår strategi och ambition att bygga en marknadsledare. Vi anser att företagen kompletterar varandra väl i alla viktiga dimensioner så som ledning, produkt, marknad och teknik. Tillsammans har vi en ännu starkare position som tillgodoser en växande internationell efterfrågan av analyser med hög precision, och kontinuerligt bygger aktieägarvärde. ”, kommenterar Lennart Svantesson, Irisitys styrelseordförande.

”Sammanslagningen av Irisity och Agent Vi kommer att skapa ett AI-drivet, branschledande videoanalysbolag, med oöverträffad kapacitet och räckvidd. Jag är stolt över att samarbeta med ett så framgångsrikt och erfaret team som leds av Irisitys VD, Marcus Backlund, och dess ordförande, Lennart Svantesson. Jag ser att våra kunder och aktieägare kommer att ha stor nytta av detta förvärv.”, säger Dorian Barak, Agent Vi:s styrelseordförande.

Säkerhetsbranschen genomgår en betydande, teknikdriven transformation som ger möjligheter att nå nya nivåer av effektivitet och kundvärde. Irisity tar ledningen i denna digitalisering genom att utveckla de bästa och mest avancerade videosäkerhetslösningarna med branschledande algoritmer för kunder över hela världen.

 

Transaktionen i korthet:

Köpeskillingen, som på kontant och skuldfri basis uppgår till 67,5 miljoner USD, betalas med 8 miljoner dollar kontant och 59,5 miljoner dollar i Irisityaktier. Irisity avser att genomföra en riktad emission till institutionella investerare med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt dels för att finansiera kontantvederlaget och dels för att stärka företagets rörelsekapitalposition förutsatt godkännande från en extra bolagsstämma. Emission av vederlagsaktierna kommer att lösas efter bemyndigande från en extra bolagsstämma.

Köpeskillingen för Agent Vi:s alla utestående aktier på kontant och skuldfri basis och under antagandet att rörelsekapitalet vid stängning motsvarar det normaliserade rörelsekapitalet på 67,5 miljoner USD. Köpeskillingen betalas genom utgivande av vederlagsaktierna och återstående köpeskilling betalas kontant.

Förvärvet villkoras av att den av bolagets styrelse beslutade riktade emissionen godkänns av en extra bolagsstämma, samt att beslut från den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av vederlagsaktier. Ytterligare information om den riktade aktieemissionen kommer att meddelas strax efter publiceringen av detta pressmeddelande. Förvärvets slutförande förväntas äga rum senast i oktober 2021 förutsatt att alla villkor för slutförande är uppfyllda. Agent Vi kommer att konsolideras till Irisity efter genomfört förvärv.

Om Agent Vi

Agent Video Intelligence (Agent Vi ™) är den ledande globala leverantören av AI-drivna lösningar för videoanalys med öppen arkitektur. Agent Vi:s omfattande erbjudande inkluderar mjukvaruprodukter för automatisk analys av live eller inspelad övervakningsvideo, vilket möjliggör realtidsdetektering av viktiga händelser och snabb extrahering av händelser och data från inspelad video. Agent Vi:s lösningar kan installeras lokalt på kundens infrastruktur, eller levereras som en molnbaserad SaaS-lösning, och är fullt integrerad med en mängd olika tredjepartskameror, encoders, videohanteringssystem och larmmottagningsprogram.

Agent Vi verkar över hela världen genom ett nätverk av återförsäljare och lokala filialer i Israel, USA och Singapore. Dess produkter har levererats till tusentals bevakningsobjekt på viktiga marknader så som smarta städer, infrastruktur, transport, larmcentraler och mer.

Rådgivare

Irisity har utsett Erik Penser Bank till finansiell rådgivare. S. Horowitz & Co och Advokatfirman Vinge KB fungerar som juridiska rådgivare och EY fungerar som finansiell rådgivare och skatterådgivare för Irisity i samband med transaktionen.

För mer information, kontakta:

Marcus Bäcklund, VD, Irisity

Telefon: +46 771 41 11 00

E-mail: marcus.backlund@irisity.com

Andreas Höye, CFO, Irisity

Telefon: +46 769 01 34 51

E-mail: andreas.hoye@irisity.com

Denna information är information som Irisity AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU: s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2021 kl. 18:50 CET.

About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. We develop deep learning powered algorithms upgrading both existing and new surveillance cameras and security systems into proactive intelligent devices. IRIS™, our fully cloud based SaaS solution, detect with high precision unwanted activity and behavior at long distances.

Staying at the forefront of technology innovation we continue developing agile algorithms providing the best possible security solutions for clients worldwide.

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 •  certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Irisity AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september kl 19:00.

About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. We develop deep learning powered algorithms upgrading both existing and new surveillance cameras and security systems into proactive intelligent devices. IRIS™, our fully cloud or edge-based SaaS solution, detect unwanted activity and behavior in real time with high precision at long distances.

Staying at the forefront of technology advancements we continue developing agile algorithms providing the best possible security solutions for clients worldwide.

 

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 • certifiedadviser@penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar