Irisity för initiala diskussioner om förvärv av Visionists

Med anledning av att viss information eventuellt nått marknaden informerar Irisity AB (publ) härmed om inledda diskussioner om ett potentiellt förvärv av AI konsultbolaget Visionists AB.

Visionists med 13 högkvalificerade AI utvecklare varav hälften är PhD, är ett av Sveriges ledande AI konsultbolag. Både Irisity och Visionists utvecklar AI för videoanalys. Initiala diskussioner har inletts kring ett eventuellt förvärv av Visionist. Processen är i tidigt skede och något Letter Of Intent har ännu inte undertecknats.

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, VD

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com 

Irisity AB (publ) är ledande inom AI-baserad analys, våra proaktivt arbetande och självlärande algoritmer uppgraderar såväl befintliga som nya övervakningskameror och bevakningssystem till aktivt larmande enheter. Med Irisitys SaaS lösning, IRIS™ vänds uppmärksamheten mot verkligt skarpa händelser istället för falsklarm. Irisitys AI algoritmer har en hög precision och kan avgöra mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden.

IRIS™ algoritmer analyserar en mängd applikationsområden inkluderat kritisk infrastruktur, skolor, nattlig övervakning av äldre i hemmet och olika typer av skyddsobjekt.

Irisitys algoritmer arbetar också med en av den mest omfattande maskininlärningen, baserad på över tio års lärande och miljoner av situationer.

Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande bransch-segment ökar vi vår innovationstakt, samt expanderar vårt SaaS erbjudande IRIS™ internationellt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM


Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of clients throughout Scandinavia; including schools, overnight monitoring of the elderly in their homes, car parks, critical infrastructure and various types of protective areas.

Through an ambitious growth strategy in one of the world’s most rapidly expanding industry sector, we are investing in new innovation and expanding our IRIS™ SaaS offer internationally.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar