Irisity lanserar AI-tjänsten IRIS Parking™ som mäter beläggningsgrad på parkeringar

Irisity AB (publ) lanserar idag IRIS Parking™ som i realtid mäter beläggningsgrad på parkeringsanläggningar såväl inom- som utomhus. 

Irisity storsatsar inom området intelligent parkering och genomför pilottest och maskininlärning av våra nya AI-algoritmer vid olika anläggningar i Göteborg. IRIS Parking™ levererar intelligent beläggningsmätning för parkering. Med IRIS Parking™ uppnås stora optimeringseffekter och ökat kapacitetsutnyttjande samt också ökad trygghet och i förlängningen såväl positiva miljöeffekter som ökad kundnytta. IRIS Parking™ guidar besökare till närmast lediga parkeringsruta och undviker därmed frustrerande och miljöpåverkande letande.  Systemet varnar också då bilar parkerat längre än tillåten tid, på handikapplatser, blockerar brandgator, utfarter, parkerar för nära korsningar, utanför p-rutor, etc.

-        ” IRIS Parking™ är ytterligare ett exempel på hur våra AI-algoritmer och domänkunskap skapar nya intelligenta lösningar och applikationer. Vi ser en stor potential inom affärsområde intelligent parkering, såväl nationellt som internationellt”. Säger Victor Hagelbäck, Chief Technology Officer på Irisity.

Irisitys algoritmer använder AI för att analysera de stora datamängder en övervakningskamera genererar. Algoritmerna selekterar specifik aktivitet med mycket stor precision. En analys som dessutom kontinuerligt förbättras genom så kallad maskininlärning. IRIS Parking™ är en vidareutveckling av dessa algoritmer för att specifikt hantera de behov som föreligger inom såväl inom- som utomhusparkering.

För ytterligare information:

Irisity AB (publ)

Victor Hagelbäck, CTO

Telefon: +46 31 789 40 53
E-mail: victor@irisity.com 

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com 

Irisity är ledande inom intelligent kameraövervakning.  Med hjälp av proaktivt arbetande och självlärande algoritmer skapar Irisity kameralösningar som är speciellt anpassade för en mängd applikationsområden i samhället såsom skolgårdar, nattlig övervakning av äldre i hemmet och bevakning av olika typer av skyddsområden. Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar Irisity på att inom det närmaste året fördubbla sin patentportfölj och expandera internationellt.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar