Irisity uppdaterar status för den internationella SaaS- försäljningen

Irisity AB (publ) redovisar internationell status för SaaS-tjänsten IRIS.

Irisity levererar en komplett högpresterande produktportfölj IRIS™ för en global marknad och möter en fortsatt stark marknadsacceptans. Bolaget genomför kommersiell utrullning internationellt för Trivalor i Portugal, G4S i Lettland och Litauen, Viking Security i Estland, Site Guard Security i Sydafrika, Skan Kontroll i Norge, ISS World i Thailand, samt en global säkerhetskoncern i Kroatien och Thailand. Bolaget ligger i avtalsförhandling med tre globala säkerhetskoncerner för licensiering i sammanlagt 19 länder i regionerna Sydamerika, Europa och Sydostasien. Vidare genomförs och avslutas piloter i Indonesien, Polen, Turkiet, Holland, Mexico, Chile, Singapore och Förenade Arabemiraten. Merparten av dessa piloter förväntas leda till nya licensavtal och kommersiell utrullning.

Införandet av IRIS™ innebär stor rationaliseringspotential samt ökad analysprecision för våra SaaS-kunder men förutsätter också viss förändring av arbetssätt och processer - ett förändringsarbete och en omställningsprocess som kan vara tidskrävande. I syfte att underlätta denna process och därmed öka införande- och utrullningstakten av IRIS™ genomför bolaget följande insatser:

-      SaaS international launch team har utökats med flera nyrekryteringar och språkområden, samt understöds av specialistkonsulter från bolagets konsultenhet.

-      Marknads- och säljstödet har förstärkts för att stödja SaaS-kundernas nyförsäljning med IRIS™, samt utvidgat marknadsfokus att även inkludera SME säkerhetsbolag.

-      En ny release av IRIS™ har lanserats vilken avsevärt underlättar för SaaS-kunder att på egen hand öka utrullningstakten.

Irisity utvecklar ständigt nya AI-baserade algoritmer där SaaS-tjänsten IRIS™ kompletteras med flera nya spetsalgoritmer. Genom avancerad videoanalys och maskininlärning ökar vi värdeskapandet och precisionen hos våra SaaS-kunder.  

För ytterligare information:

Gustav Nilsson, COO

Telefon: +46 739 81 82 95
E-mail: gustav.nilsson@irisity.com

Gustav Nilsson, COO

Telefon: +46 739 81 82 95
E-mail: gustav.nilsson@irisity.com

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity’s SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity’s high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to few pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of customers internationally.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North Growth Market

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 83 00 •  certifiedadviser@penser.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar