Kommuniké från extra bolagsstämma i Mindmancer AB (publ) 2016

Report this content

Kommuniké från Mindmancers extra bolagsstämma 2016.

Vid extra bolagsstämma i Mindmancer AB (publ) orgnr: 556705-4571, som hölls den 31 augusti 2016, beslutades följande:

Beslut om bemyndigande

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med ägarnas förslag, att godkänna ett bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med upp till 360 000 kronor, motsvarande 4 000 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer utspädningen att motsvara  cirka 33,99 procent av totala antalet aktier och rösterna i Mindmancer.

Den kompletta beskrivningen av beslutat bemyndigande finns tillgängligt på http://blog.mindmancer.com/sv/kallelse-till-extra-bolagsstämma-i-mindmancer-ab-publ.

Förvärvsprocessen av JoiceCare AB avbruten

Mindmancer har avslutat processen med JoiceCare AB och kommer inte förvärva bolaget. Beslutet har tagits efter att andra budgivare ökat priset till en nivå vilken vi efter vår undersökning av bolaget inte bedömde som fördelaktig för Mindmancer.

Johnny Berlic, VD Mindmancer 
Telefon: 031-789 40 01
Email: johnny.berlic@mindmancer.se
www.mindmancer.se

Du som kund är unik. Du har dina erfarenheter, dina villkor, dina behov. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet är vårt syfte att leverera bevakningen som passar just dig – vare sig det handlar om stöldbegärlig egendom, skadegörelse eller skolbarn.

Hos oss går innovation och integritet hand i hand. Vi på Mindmancer utvecklar aktivt intelligent kamerabevakning och samarbetet med våra partners resulterar i heltäckande säkerhetslösningar.

Vi på Mindmancer levererar en tryggare vardag.

---

Denna information är sådan information som Mindmancer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg.

This information is information that Mindmancer AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation, the Securities Markets Act and the Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above.

Certified Advisor: Remium Nordic AB • +46 8 454 32 00 • www.remium.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar