Kvartalsrapport oktober – december 2014

1 oktober – 31 december 2014

  • Omsättningen ökade till 3,4 MSEK (3,1) trots att aktiveringar minskade till 0,5 MSEK (1,3). Ökningen på 7,7 procent kommer från tillväxt i antalet system hos kunderna.
  • Bruttomarginalen ökade till 75 procent (70 procent).
  • Faktureringen minskade under perioden med 22 procent till 3,8 MSEK (4,9).
  • Omsättningen för People Metric ökade med 20 procent jämfört med samma period föregående år, för Skolbevakaren var ökningen 14 procent och för Områdesbevakaren 6 procent. Utvecklingen för Byggbevakaren var negativ med 53 procent, omsättning till utlandet ökade med 163 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick under perioden till -2,5 MSEK (-4,2).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,6 MSEK (-4,3).
  • Under fjärde kvartalet har fortsatt mycket resurser lagts på att bygga organisationen och förbereda inför 2015.

1 januari – 31 december 2014

  • Nyförsäljningen under året minskade som en effekt av total omstrukturering av försäljningsorganisationen. En ny säljchef har rekryterats och lett förändringsarbetet där fyra nya rekryteringar har ersatt tre tidigare säljare.
  • Affärsvolymen, i form av försäljning under året, har ökat men då kunderna har valt betalningsmodellen; Hyra i stor utsträckning för nytillkomna avtal, får detta på kort sikt en negativ effekt på omsättningen jämfört med tidigare år men kommer över längre tid att resultera i högre intäkter.

Läs hela rapporten på www.mindmancer.se

Johnny Berlic, VD Mindmancer 
Telefon: 031-789 40 01
Email: johnny.berlic@mindmancer.se
www.mindmancer.se

Mindmancer erbjuder intelligent kamerabevakning som en tjänst till partners och slutkunder i Sverige och till återförsäljare internationellt som Security as a Service. Genom användning av kameror kan vi förebygga skadegörelse, intrång, stöld och brand. Mindmancer är marknadsledande på bygg- och skolbevakning i Sverige och leverantör av intelligent kamerabevakning till industriföretag.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi startar 2015 med en ny och utökad säljkår i Sverige, laddad och redo att ta gå ut på fältet och göra affärer
Johnny Berlic