Mindmancer AB (publ) – Årsredovisning 2014

Report this content

Årsredovisningen i sin helhet finns på bolagets hemsida.

VD-ordet

Året som gått

Vi byggde laget. Organisationen förändrades och utökades kraftigt, vi är femtio procent fler medarbetare i januari 2015 jämfört mot året innan. Majoriteten av alla medarbetare arbetar med försäljningsorienterade uppgifter.

Denna laguppställning gör att jag har en mycket positiv syn på innevarande år. Vår nyförsäljning i Sverige står, inte oväntat, i relation till hur många aktiva säljare vi har på fältet. Detta märktes under andra halvan av året då nyrekryteringar pågick för fullt för att bemanna försäljningsorganisationen, ett arbete som nu är slutfört.

Vår nya säljorganisation är större än någonsin och har fått en utökad produktportfölj. På partnersidan har vi börjat kontraktera nya försäljningspartners och dessa kan nu agera mer självständigt tack vare den teknikutveckling som skett. Vi lanserade kraftfullt att kunder kunde få hyra kompletta lösningar från oss. Det gav en positiv respons från kunderna men en negativ resultateffekt trots att det faktiska antalet system vi har ute i drift nu är högre än året innan. Det var en utmaning att förklara detta för marknaden men vi tror att på sikt är den bästa lösningen att leverera det kunderna vill ha.

Framtiden

Med fler säljare kommer vi träffa fler potentiella kunder än tidigare och fler kommer att välja våra tjänster. Jämfört med de stora konkurrenterna så är vi de enda som garanterar kunderna att deras bevakningssystem inte stängs av i dåligt väder. Det kan låta självklart, men intelligent kamera­bevakning är fortfarande i sin linda vilket gör det svårt som köpare att inte köpa grisen i säcken. Vi träffar företag som tecknat långa avtal med en leverantör och sitter med system som är avstängda i dåligt väder och där stölderna fortsätter, tjuvar lär sig.

Vi tror på öppen och ärlig kommunikation och redovisar hur det faktiskt fungerar för våra kunder i allt från statistik till händelserapporter. Detta tror vi vinner i längden och att vi kommer fortsätta att ta marknadsandelar i Sverige.

Internationellt och i Sverige satsar vi nu på utökningar av partnernätverket där fler återförsäljare ska kunna leverera Intelligent Kamerabevakning, powered by Mindmancer, på fler marknader.

Visionen är en one-stop-shop för allt vår partner behöver i Intelligent Kamerabevakning. En komplett plattform som täcker hela kedjan från detektion, verifikation, åtgärd och rapportering till administration, driftövervakning och kundhantering. Det är mot den bakgrunden vi ska röra oss utanför Norden och ge redskapen till entreprenörer som på sina marknader kan leda förändringen, som sker i bevakningsbranschen, mot Intelligent Kamerabevakning.

Mindmancer i korthet

Mindmancer har ett aktivt förhållningssätt till säkerhet. Genom användning av intelligent kamerabevakning kan vi förebygga skadegörelse, intrång, stöld och brand.

Mindmancer är specialiserat på bygg-, områdes- och skolbevakning i Sverige och är en stor leverantör av intelligent kamerabevakning till industriföretag.

Bolaget har vidareutvecklat traditionell kameraövervakning till intelligent kamerabevakning som automatiskt larmar vid otillåten aktivitet framför kameran. Lösningen bygger på egenutvecklade videoanalysalgoritmer och självlärande system med artificiell intelligens baserad på forskning vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Varje videolarm skickas till en certifierad, oberoende, larmcentral i Mindmancers internationella larmcentralsnätverk, där larmet klassificeras och åtgärdas enligt en tydligt definierad larminstruktion.

Idag erbjuder Mindmancer intelligent kamerabevakning som en tjänst, Security as a Service (SaaS). Kunden får aktiv bevakning dygnet runt till en lägre kostnad än traditionella lösningar. Dessutom slipper kunden onödiga kostnader för väktarutryckningar i och med att Mindmancer garanterar att väktare endast skickas till platsen vid verifierade intrång. Kunderna uppskattar både lösningen och abonnemangsmodellen och en analys av bolagets kundstock visar att kunderna är med Mindmancer i 8 till 15 år beroende på kundgrupp.

Mindmancer erbjuder ett brett urval av produkter och tjänster för intelligent kamerabevakning kopplat till certifierade larmcentraler. Bolagets produktutbud består av Skolbevakaren, Byggbevakaren och Områdesbevakaren. Beroende av produktkategori består kunderna av skolor, byggbolag och industriföretag. Samtliga tjänster, teknologi samt know how erbjuds till utvalda återförsäljare som säljer intelligent kamerabevakning i eget eller Mindmancers namn.

I början av kvartal tre lanserades den reklamfilm som tagits fram för att visa hur Mindmancers tjänster och produkter fungerar, för att se filmen gå in på www.mindmancer.se/losningar/.

Våra produktpaket

Mindmancer riktar in sig på tre olika nischer med tre unika produkter. De är Skolbevakaren, Områdesbevakaren och Byggbevakaren. Detta för att kunden ska få en så skräddarsydd lösning som möjligt. En av våra kunder är Fortum Distribution. Fallstudie om det samarbetet finner du på www.mindmancer.se/wp-content/uploads/2013/02/Fortum_fallstudie_20150219.pdf.

Johnny Berlic, VD Mindmancer 
Telefon: 031-789 40 01
Email: johnny.berlic@mindmancer.se
www.mindmancer.se

Mindmancer erbjuder intelligent kamerabevakning som en tjänst till partners och slutkunder i Sverige och till återförsäljare internationellt som Security as a Service. Genom användning av kameror kan vi förebygga skadegörelse, intrång, stöld och brand. Mindmancer är marknadsledande på bygg- och skolbevakning i Sverige och leverantör av intelligent kamerabevakning till industriföretag.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi byggt laget, nu är året där full fokus är på exekvering
Johnny Berlic