Mindmancer ingår strategisk samarbete med Vindico Group

Kamerabevakningsföretaget Mindmancer AB (publ) ingår samarbetsavtal med Vindico Group AB (publ), ledande svensk leverantör av säkerhetsteknik och säkerhetstjänster.

Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) har tecknat ett samarbetsavtal med Vindico Group AB (publ) avseende Mindmancers plattform MindView™. I samarbetet kommer Vindico att på nationell basis sälja och installera Mindmancers övervakningsutrustning samt tekniska bevakningslösningar.

Vindico Group AB (publ) är en säkerhetskoncern med dotterbolagen Vindico DNA Systems AB, Vindico Safety AB samt Vindico Technology AB. Vindico koncernen är en ledande svensk leverantör av säkerhetsteknik och säkerhetstjänster, där man marknadsför och säljer kundanpassade säkerhetsprodukter och system till bland annat detaljhandeln, banksektorn, logistik, lager, marinor, hushåll samt värdetransportföretag och andra aktörer inom transport.

- Vi ser stor potential i detta samarbete, där moderna bevakningslösningar blir alltmer kamerabaserade. Mindmancers position som marknadsledande inom intelligent kamerabevakning passar väl in i Vindicos kundanpassade lösningar baserade på vårt breda produktutbud. Mindmancers arbetssätt passar väl in i det bolagsöverskridande teamsamarbete vi etablerar för att hitta rätt lösning för kunden, säger Monica Hallin, VD på Vindico Group.

- Med sin marknadsledande position i västra Sverige och nationella täckning, är Vindico en stark partner för oss. Vi är därför mycket nöjda med detta samarbetsavtal och ser fram emot att leverera många kvalificerade kamerabevakningsprojekt tillsammans, säger David Giaina på Mindmancer.

Vindico Group AB (publ) är ledande svensk leverantör av säkerhetsteknik och säkerhetstjänster.

Dotterbolagen Vindico DNA Systems, Vindico Safety och Vindico Technology marknadsför och säljer

kundanpassade säkerhetsprodukter och system till bl a detaljhandeln, banksektorn, logistik, lager,

marinor, hushåll samt värdetransportföretag och andra aktörer inom transport.

Mindmancer AB (publ) utvecklar och levererar patenterad intelligent kamerateknologi. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet skräddarsyr Mindmancer bevakningen för allt från stöldbegärlig egendom, skadegörelse till skolbarn. Tillsammans med våra partners levererar vi integrerade heltäckande säkerhetslösningar.

För ytterligare information:

Mindmancer AB (publ)

David Giaina

Telefon: +46 725 54 54 05
E-mail:
david@mindmancer.se 

Vindico Group AB (publ)

Monica Hallin

VD, Vindico Group AB

Mobil: +46 733 23 45 06

Email: monica.hallin@vindicogroup.se

David Giaina
Telefon: 031-789 40 23
Email: david@mindmancer.se
www.mindmancer.se

Mindmancer AB (publ.) utvecklar och levererar patenterad intelligent kamerateknologi. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet skräddarsyr Mindmancer bevakningen för allt från stöldbegärlig egendom, skadegörelse till skolbarn. Tillsammans med våra partners levererar vi integrerade heltäckande säkerhetslösningar.

Denna information är sådan information som Mindmancer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg. 
This information is information that Mindmancer AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation, the Securities Markets Act and the Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above.
Certified Advisor: Remium Nordic AB • +46 8 454 32 00 • www.remium.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar